Μείωση 1,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή το μήνα Αύγουστο, έναντι αύξησης 1,7%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Αύγουστο 2013, σε σύγκριση µε τον Ιούλιο 2013, παρουσίασε µείωση 1,6%, έναντι µείωσης 1,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Σεπτεµβρίου 2012 – Αυγούστου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Σεπτεµβρίου 2011 – Αυγούστου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 2,1%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Ανάλυση µεταβολών ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή µηνός Αυγούστου 2013

Σύγκριση Αυγούστου 2013, µε Ιούλιο 2013

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, κατά 1,6% το µήνα Αύγουστο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2013, προήλθε από τις ακόλουθες µεταβολές:

1. Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,6% της οµάδας ‘’ ∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά ‘’, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών στα φρούτα
νωπά, λαχανικά νωπά και πατάτες νωπές. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα ψάρια νωπά.

β) Κατά 15,7% της οµάδας ‘’ Ένδυση και υπόδηση ‘’, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.

γ) Κατά 3,4% της οµάδας ‘’ ∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες ‘’, λόγω των γενικών θερινώνεκπτώσεων.

δ) Κατά 0,1% της οµάδας ‘’ Μεταφορές ‘’, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών των αυτοκινήτων και των εισιτηρίων
αεροπλάνων. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη).

ε) Κατά 1,4% της οµάδας ‘’ Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια ‘’, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών στα εστιατόρια-
ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία.

στ) Κατά 0,7% της οµάδας ‘’ Άλλα αγαθά και υπηρεσίες ‘’, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων στα είδη ταξιδίου και λοιπά προσωπικά είδη. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα είδη ατοµικής φροντίδας.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 1,1% της οµάδας ‘’ Στέγαση ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, του ηλεκτρισµού. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών ενοικίων κατοικιών.

Σύγκριση Αυγούστου 2013, µε Αύγουστο 2012

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, κατά 1,3% το µήνα Αύγουστο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Αυγούστου 2012, προήλθε από τις ακόλουθες µεταβολές:

1. Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,2% της οµάδας “∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά”, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών στα έλαια και
λίπη, λαχανικά νωπά, δηµητριακά και παρασκευάσµατα, χυµοί φρούτων. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από τη αύξηση των τιµών στα κρέατα γενικά, φρούτα νωπά, πατάτες νωπές.

β) Κατά 5,7% της οµάδας “∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες”, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών στα έπιπλα-καλύµµατα δαπέδου, είδη κλινοστρωµνής-λευκά είδη, οικιακές συσκευές, υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άµεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

γ) Κατά 3,5% της οµάδας “Υγεία”, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών των φαρµάκων και των ιατρικών, οδοντιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών.

δ) Κατά 3,8% της οµάδας “Μεταφορές”, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών των αυτοκινήτων και των καυσίµων αυτοκινήτου (βενζίνης). Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών των εισιτηρίων αεροπλάνων.

ε) Κατά 4,3% της οµάδας “Επικοινωνίες”, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών των τηλεφωνικών υπηρεσιών.

στ) Κατά 3,1% της οµάδας ‘’ Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες ‘’, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών του
οπτικοακουστικού εξοπλισµού-υπολογιστών, των υπηρεσιών αναψυχής και των βιβλίων.

ζ) Κατά 4,0% της οµάδας ‘’ Εκπαίδευση ‘’, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ΙΕΚ και µεταπτυχιακών σπουδών.

η) Κατά 3,0% της οµάδας ‘’ Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια ‘’, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών των εστιατορίων-
ζαχαροπλαστείων-καφενείων-κυλικείων.

θ) Κατά 5,4% της οµάδας “Άλλα αγαθά και υπηρεσίες”, λόγω µείωσης, κυρίως, των τιµών των κουρείων-κοµµωτηρίων, των ειδών ατοµικής φροντίδας, των προσωπικών ειδών και των ασφαλίστρων µεταφορών.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 3,5% της οµάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιµών των τσιγάρων.
β) Κατά 0,1% της οµάδας ‘’ Ένδυση και υπόδηση ‘’, λόγω αύξησης των τιµών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
γ) Κατά 7,5% της οµάδας ‘’ Στέγαση ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιµών του πετρελαίου θέρµανσης και του ηλεκτρισµού. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στα ενοίκια κατοικιών και στις
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Facebook Comments