Περιοριστικά μέτρα επιβάλει η κυπριακή κυβέρνηση στις συναλλαγές με νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί απόψε. Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή Κύπρου, το νομοσχέδιο δίνει εξουσία στον κύπριο ΥΠΟΙΚ και το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να επιβάλουν περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων με ευρείες εξουσίες και για χρονικό διάστημα που εναπόκειται στην κρίση τους.

Το ύψος των πλαφόν επίσης επαφίενται στην κρίση του ΥΠΟΙΚ και του διοικητή.

Οι περιορισμοί αφορούν σε ευρεία φάσμα τραπεζικών συναλλαγών μεταξύ των οποίων οι:

– περιορισμό αναλήψεις μετρητών,
– συναλλαγές χωρίς μετρητά,
– το άνοιγμα νέων λογαριασμών,
– απαγόρευση πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίας που λήγουν
– υποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό της λήξης καταθέσεων προθεσμίας που λήγουν

Προβλέπει επίσης:

– απαγόρευση ή περιορισμό στην εξαργύρωση επιταγών,
– στη χρήση καρτών στις συναλλαγές κοινού με πιστωτικά ιδρύματα
– περιορισμό στις συναλλαγές του κοινού με πιστωτικό ίδρυμα
– οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή λειτουργία εργασίας που μπορεί να κρίνει ο ΥΠΟΙΚ και ο Διοικητής της ΚΤ ότι είναι απαραίτητο

Για το Ταμείο Αλληλεγγύης

Ταμείο Αλληλεγγύης θα προέρχονται από εισοδήματα της δημοκρατίας από το φυσικό αέριο ομόλογα χρεόγραφα και άλλα προϊόντα που θα εκδίδει το Ταμείο διαχείρισης μετοχών χρεογράφων ή άλλων προϊόντων, άλλης εταιρείας που θα κατέχει το Ταμείο (ΚΡΕΤΥΚ) και δωρεές ή εισφορές

Το ταμείο θα χρηματοδοτήσει πιστωτικά ιδρύματα και θα ενισχύσει τη κεφαλαιοποίησή τους

Μπορεί επίσης να συμβάλει στη χρηματοδότηση της δημοκρατίας θα διοικείται από 7μελη επιτροπή διαχείρισης

Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου τα περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά που του ανήκουν θα δοθούν στη Δημοκρατία

Οποιαδήποτε εκκρεμότητα που θα αφορά στο Ταμείο θα διευθετείται με διάταγμα υπουργικού συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments