Μείωση κατά 9,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, έναντι μείωσης 11,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 7,6%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η μείωση του Γενικού δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 9,8% το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:
α. Στην αύξηση του δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 1,3%.
β. Στη μείωση του δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 18,2%.

Η μείωση του Γενικού δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 18,2% το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:
α. Στη μείωση του δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 7,9%.
β. Στη μείωση του δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 26,0%.

Facebook Comments