Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στα γνωστά άρθρα 57-61 του νόμου 4446/2016 που αναφέρεται στα αδήλωτα κεφάλαια.

Όπως είναι γνωστό οι συγκεκριμένες διατάξεις που έληγαν 31/5/2016, έχουν πάρει παράταση μέχρι και 30/9/2017. Βέβαια, η παράταση αυτή δεν γίνεται με το αζημίωτο, αφού με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4474/2017 ορίζει:

α) ότι ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10% του άρθρου 57 ορίζεται σε 12% του κύριου

β) οι συντελεστές πρόσθετου φόρου 15% και 30% του άρθρου 58 ορίζεται αντίστοιχα σε 18% και 36% του κύριου φόρου

Επίσης, στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εάν η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013 έχει γίνει μέχρι 31/5/2017 για δηλώσεις που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 58, του Ν.4446/2016, από την 1/6/2017 και έως τη λήξη της προθεσμίας των 90 ημερών από την ως άνω ημερομηνία, εφαρμόζεται ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10% της παρ. 3 του άρθρου 57.

Νομίζω ότι όλοι μας πια γνωρίζουμε πως λειτουργεί ο νόμος για τα αδήλωτα κεφάλαια.

Εκείνο που θα ήθελα σήμερα να σημειώσω είναι μερικά προβλήματα, αρκετά σοβαρά, που μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή των άρθρων 57-61 του Ν.4446/2016.

Στο άρθρο 61 του Ν.4446/2016 η πρώτη παράγραφος αναφέρει «Φόροι, τέλη εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται».

Η ΠΟΛ.1009/2017 στο ίδιο άρθρο αναφέρει:

«Οι καταβολές (πιστώσεις στις οφειλές αυτές) που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται (είτε λόγω πραγματικής, είτε λόγω νομικής πλάνης, περιλαμβανομένης της παραγραφής)»

Με απλά λόγια, το άρθρο 61 αναφέρει ό,τι δήλωσα, δήλωσα κι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει για οποιονδήποτε λόγο.

Ας δούμε όμως μερικά προβλήματα που έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί:

Το πρώτο φορά την υποβολή των δηλώσεων με τον νόμο 4446/2016 και την παράταση που έχει δοθεί μέχρι 30/9/2017.

45 ημέρες μετά την παράταση το πρόγραμμα για την εκκαθάριση των δηλώσεων δεν έχει ανέβει. Έτσι, υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν καταθέσει δηλώσεις με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, αλλά αυτές δεν μπορούν να εκκαθαριστούν κι έτσι το δημόσιο βρίσκεται να χάνει – ή στην καλύτερη περίπτωση να καθυστερεί – την είσπραξή τους σε μια περίοδο που θέλει ζεστό χρήμα και μάλιστα δηλωμένο οικειοθελώς.

Για τα δύο επόμενα θέματα το Υπουργείο Οικονομικών είναι ενημερωμένο εδώ και μήνες και μάλιστα από τις υπηρεσίες του, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ασχοληθεί με το να δώσει μια απάντηση.

Πολλές ΔΟΥ στην αρχή της εφαρμογής του νόμου έλεγαν στους φορολογούμενους, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (intrastat, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κ.λπ.) να τις υποβάλουν μέσω taxis και στη συνέχεια να υποβάλουν λίστα με το τι υπέβαλλαν, αναφέροντας ότι είναι με βάση τον νόμο 4446/2016.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τόσο η ΠΟΛ.1006/2017 όσο και η ΠΟΛ.1009/2017 εκδόθηκαν με περίπου έναν μήνα καθυστέρηση από την ψήφιση του νόμου.

Το επόμενο θέμα είναι νομίζω τραγελαφικό…

Ο νόμος για τα αδήλωτα δεν αφορά τους «Έλληνες πολυεκατομμυριούχους» με τα «μαύρα», αλλά αφορά και τον απλό πολίτη που πήγε να καταθέσει κάποιες δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, ένα Ε9, τα αναδρομικά μιας σύνταξης που δεν είχε δηλώσει, κ.λπ.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1006 αναφέρει:

«3. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, με εξαίρεση τις δηλώσεις των αποβιωσάντων και των νομικών προσώπων που έχουν διακόψει τις εργασίες τους για τα έτη πριν τη διακοπή των εργασιών τους. Επί των σημειώσεων των φορολογουμένων θα αναγράφεται η φράση «ν. 4446/2016». Σε περιπτώσεις στις οποίες η δήλωση υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα αναγράφεται η φράση «δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου2 του άρθρου 60 του ν. 4446/2016». Η ως άνω σημείωση εξομοιώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 70). Αν δεν αναγραφούν οι συγκεκριμένες φράσεις με το συγκεκριμένο λεκτικό, όπως ακριβώς ορίζονται στην παρούσα, θεωρείται ότι η δήλωση δεν εμπίπτει στις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57-61 του N.4446/2016…»

Τι έχει συμβεί;

Φορολογούμενοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις όπως προβλέπει η συγκεκριμένη απόφαση και η εκκαθάριση γίνεται ηλεκτρονικά και μάλιστα στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτόματα. Μετά την υποβολή και την οριστικοποίηση της δήλωσης, ανακάλυψαν ότι έχουν κάνει λάθος στα τετραγωνικά του ακινήτου και αντί για 100 δήλωσαν 1.000.

Κι εδώ αρχίζει η Οδύσσεια…

Η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ για παράδειγμα ή και προηγούμενων φόρων επί των ακινήτων γίνεται στα κατά «δήλωση» 1.000 τετραγωνικά.

Καταλαβαίνουμε όλοι τι παθαίνει ο φορολογούμενος όταν δει τα εκκαθαριστικά…

Απευθύνεται στη ΔΟΥ, αλλά εκεί βρίσκεται αντιμέτωπος με το άρθρο 61 και η δήλωση δεν ανακαλείται:

Το διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών ξαφνικά έγινε ουρανοξύστης και ο ΕΝΦΙΑ έχει το αντίστοιχο ύψος!

Και η Οδύσσεια συνεχίζεται…

Με τέτοιες οφειλές τα μέτρα είναι άμεσα. Κατασχέσεις λογαριασμών εις χείρας τρίτων, κατάσχεση του «δήθεν ουρανοξύστη», κ.λπ.

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που έχουμε συναντήσει και αφορούν τα παρατράγουδα του Ν.4446/2016, τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει και δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένει λοιπόν για να δώσει σαν απάντηση το αυτονόητο… Ή περιμένει να βρέξει ώστε ο ουρανοξύστης να «μπει» και να γίνει διαμέρισμα!

Υ.Γ. Αφού μιλάμε για τα αδήλωτα θα ήθελα να ρωτήσω το Υπουργείο Οικονομικών μήπως μπορεί να υπολογίσει τα χρήματα που θα είχε εισπράξει μέχρι 31/5/2017 που εφαρμόστηκε ο νόμος για τις υποθέσεις που δεν συμπεριέλαβε (οριστικές) και που σήμερα παραγράφονται με την απόφαση του ΣτΕ. Εάν μπορεί ας μας πει και το ποσό από τις ίδιες υποθέσεις που πρέπει να επιστρέψει…

Facebook Comments