Την παράταση των νόμιμων προθεσμιών των επιταγών που έχουν στην κατοχή τους, ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι τρεις κυπριακές τράπεζες (Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική Τράπεζα).

Η παράταση θα ισχύσει μέχρι το άνοιγμα των καταστημάτων, το οποίο αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη.

Στην ανακοίνωση των κυπριακών τραπεζών αναφέρονται τα εξής:

«Οι κυπριακές τραπεζικές εταιρείες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus Ρopular Βank Public CO ltd και Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ενημέρωσαν τους πελάτες τους ότι δυνάμει αποφάσεων των Κυπριακών Αρχών ορίσθηκε να παραμείνουν κλειστά τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα από την 19/3/2013 έως και την 22/3/2013.

Συνεπεία των ως άνω αποφάσεων, συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας κατ’ άρθρο 48 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής, εξ αιτίας της οποίας τα υποκαταστήματα των ως άνω Τραπεζών στην Ελλάδα δεν δύνανται να εμφανίσουν, πληρώσουν και εκκαθαρίσουν τις επιταγές που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους από οποιαδήποτε αιτία.

Ως εκ τούτου, οι νόμιμες προθεσμίες προς εμφάνιση των ως άνω επιταγών παρατείνονται μέχρι την πάροδο της ανωτέρας βίας.»

Facebook Comments