Οι έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια του 2012 (περίθαλψη Λιβύων τραυματιών πολέμου, έναρξη συνεργασίας όλων των κλινικών με τον νεοσύστατο ΕΟΠΥΥ από 1η Ιανουαρίου 2012, αναβολή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία και στροφή πολλών ασθενών στον ιδιωτικό τομέα) επέτρεψε στις ιδιωτικές κλινικές να ανακόψουν την καθοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε., στην οποία εξετάζεται η εγχώρια αγορά των υπηρεσιών υγείας.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο ΕΟΠΥΥ κατέστησε τις υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών ακόμα πιο ακριβές για τους Έλληνες ασθενείς, αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, οι υψηλές οφειλές του προς τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας αποπληρώνονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς (πλέον πάνω από 6 μήνες),αντιπροσωπεύοντας μικρό μόνο ποσοστό των οφειλομένων. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, οι παλαιότερες οφειλές του ΕΟΠΥΥ (έως 31/12/2011) στις ιδιωτικές κλινικές ανέρχονται σε περίπου 530 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι λόγω του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής η συνολική δαπάνη υγείας της χώρας  μειώθηκε 10% το 2011 σε 18,8 δισ. ευρώ. Αρνητική επίδραση το τρέχον έτος προήλθε από την αύξηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των ασφαλισμένων των ταμείων στις δαπάνες των νοσηλίων από τα τέλη του 2012 καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει μόνο το 70% της δαπάνης.

Στη μελέτη επισημαίνεται, τέλος, ότι παραμένει ασαφές το πλαίσιο τιμολόγησης μέσω της λίστας των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), η οποία καθορίστηκε στις αρχές του 2012.

 

Facebook Comments