Φθίνουσα πορεία εμφανίζει η ζήτηση για τα προϊόντα χάρτου που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, καθώς το 2012 η βιομηχανική δραστηριότητα υποχώρησε περαιτέρω κατά 3,2%. Επίσης, οι καταναλωτές περιορίζονται στην αγορά των απολύτως αναγκαίων προϊόντων, επιλέγοντας μικρές ποσότητες και πραγματοποιώντας χαμηλότερες δαπάνες.

Αυτά επισημαίνονται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat, η οποία σημειώνει πως άμεση συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί η φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία παραθέτει η Hellastat, το 2012 ο όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 11% συγκριτικά με το 2011, δείχνοντας επιτάχυνση του ρυθμού πτώσης από την προηγούμενη χρονιά (-8,5%). Επιπλέον, τα έσοδα του κλάδου μειώθηκαν κατά 7,8% έναντι πτώσης 3,6% το 2011.

Από τη μελέτη της εταιρείας προκύπτει πως αδυναμία της αγοράς αποτελεί η υψηλή εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του χαρτοπολτού που εισάγεται από χώρες του εξωτερικού. Τα προηγούμενα χρόνια οι διεθνείς τιμές ακολούθησαν ανοδική πορεία, επιβαρύνοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις, τάση που αντιστράφηκε μερικώς το 2012.

Εν τω μεταξύ, σημαντική εξέλιξη για την αγορά αποτέλεσε η κήρυξη πτώχευσης εκ μέρους της Χαρτοβιομηχανίας Diana το 2012 λόγω της έλλειψης ρευστότητας και των υψηλών υποχρεώσεών της.

Ανάλυση που έγινε στις οικονομικές καταστάσεις 70 επιχειρήσεων του κλάδου έδειξε ότι ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2012 ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 1,1% στα 688,25 εκατ. ευρώ, συνέπεια των αυξημένων εσόδων των δύο ηγέτιδων εταιρειών ΜΕΓΑ Α.Ε. και INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. Ωστόσο, εξαιρουμένων των εταιριών αυτών, οι πωλήσεις καταγράφουν πτώση 1,7%. Η μέση κάμψη ανά εταιρεία διαμορφώθηκε σε -2,1%.
 

Facebook Comments