Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης ( MONEYVAL), επισημοποίησε σήμερα την συμμετοχή της στην Ομάδα που θα διερευνήσει το αν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι θα συμμετάσχει σ αυτήν την Ομάδα παράλληλα με τον διεθνή ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο που επιλέγη ή θα επιλεγεί αλλά η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο του κυπριακού τραπεζικού τομέα, προκειμένου να διαπιστώσει αν λαμβάνονται τα ενδεικυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η MONEYVAL διευκρινίζει ακόμη ότι, σχετική πρόσκληση για την συμμετοχή της σ αυτήν την Ομάδα δέχθηκε από τον πρόεδρο του Γιούρογκρουπ (για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της Τρόικα) , στα πλαίσια της αξιολόγησης του αν χρειάζεται η Κύπρος βοήθεια από την Ευρωζώνη.

Facebook Comments