Μεγέθη που διαμορφώθηκαν σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα ιστορικά υψηλά του 2011 κατέγραψε ο όμιλος Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ+0,71% το 2012, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ισχυροποίησε πέρυσι τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητές του, επιτυγχάνοντας στον τομέα των Έργων EPC τη διείσδυση σε νέες αγορές, στον Τομέα Μεταλλουργίας τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση των εξαγωγών, και στον τομέα της Ενέργειας την ενίσχυση του μεριδίου του στην εγχώρια αγορά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Όμιλος Μυτιληναίος εμφάνισε το 2012 ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.454 εκατ. ευρώ, έναντι των 1.571 εκατ. ευρώ του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν σε 170,1 εκατ. ευρώ από 208,6 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε 21,7 εκατ. ευρώ από 42,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ο Όμιλος διευκρινίζει πως σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών καταγράφεται για πρώτη φορά ισότιμη συνεισφορά από τους τρεις τομείς δραστηριότητας, μετά την έναρξη εμπορικής λειτουργίας και των τριών θερμικών μονάδων ενέργειας.

Ο τομέας των Έργων EPC κατέγραψε για ένα ακόμα έτος τη μεγαλύτερη συνεισφορά επανερχόμενος ωστόσο, όπως είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση της ΜΕΤΚΑ, ΜΕΤΚ σε πιο διατηρήσιμα μεγέθη σε σύγκριση με την επίδοση του προηγούμενου έτους που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ το 2012 διαμορφώθηκε στα 547,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.003,7 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε 70,1 εκατ. ευρώ από 115,0 εκατ. ευρώ το 2011.

Facebook Comments