Η Alpha Bank, ΑΛΦΑ κατόπιν σχετικής αξιολογήσεως που έλαβε τον Ιούνιο 2017 από τον Διεθνή Οργανισμό FTSE, περιλαμβάνεται στον Στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4GOOD) Emerging Index περιλαμβάνεται η Alpha Bank, μετά από αξιολόγηση που έλαβε τον Ιούνιο από τον διεθνή οργανισμό FTSE.

O FTSE4GOOD αξιολογεί τις εισηγμένες εταιρeίες ως προς την περιβαλλοντική και κοινωνική τους επίδοση. Η ένταξη στον διεθνή αυτόν δείκτη πιστοποιεί ότι η Alpha Bank, παράλληλα με την επιχειρηματική της δράση, διαθέτει υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Η FTSE Russell, παγκόσμιας εμβέλειας πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών, επιβεβαιώνει ότι η Alpha Bank αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε η μετοχή της να συμπεριληφθεί σε αυτές της Σειράς Δεικτών FTSE4Good.

Η σειρά δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από την FTSE Russell (επωνυμία της κοινοπραξίας μεταξύ της FTSE International Limited και της Frank Russell Company)  και μετρά την επίδοση των εταιρειών ως προς την εφαρμογή σημαντικών πρακτικών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβερνήσεως (Environmental-Social-Governance-ESG).

Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της αγοράς για τη δημιουργία και αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων. 

Facebook Comments