Το bail-in της Κύπρου δεν είναι καινούργιο! Από το καλοκαίρι είναι στο τραπέζι… απλά ακολουθεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προτάθηκε τον περασμένο Ιούνιο, την «Οδηγία Ανάκαμψης και Εξυγίανσης για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων » – Recovery & Resolution Directive (‘RRD’)

Η HSBC παρατηρεί πως η διάσωση της Κύπρου δεν αποτελεί πραγματικά ένα νέο πρότυπο, κάτι το οποίο φαίνεται να είναι το κύριο ζήτημα μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, από την στιγμή που ο επικεφαλής του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem πρότεινε σε συνέντευξή του ότι η φορολόγηση των καταθετών ως μέρος του πακέτου διάσωσης της Κύπρου, δεν μπορεί να είναι ένα one-off μέτρο, πριν ο ίδιος πάρει τελικά πίσω αργότερα τις δηλώσεις αυτές.

Συνεπώς, η HSBC θεωρεί ότι η Κύπρος δεν είναι ούτε ένα νέο πρότυπο ούτε ένα «προηγούμενο» καθώς ακολουθεί το πρότυπο που η Κομισιόν έχει ήδη δημοσιεύσει. Όπως τονίζει, το τραπεζικό bail-in της Κύπρου φαίνεται απλούστατα να ακολουθεί την… ντιρεκτίβα της Κομισιόν, την ‘Recovery & Resolution Directive’, και έτσι, υπό αυτήν την έννοια, δεν είναι κάτι καινούργιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για το μελλοντικό καθεστώς εξυγίανσης των τραπεζών, στις 6 Ιουνίου 2012.

Εν περιλήψει, η RRD καθορίζει δύο στοιχεία:

1)Η σειρά της διάσωσης: Τα ίδια κεφάλαια αφανίζονται πρώτα, και στη συνέχεια, τα υβριδικά κεφάλαια, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα Cocos, και μετά ακολουθεί το bailin του χρέους και τελικά οι μη ασφαλισμένοι πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και των ανασφάλιστων καταθετών). Σημείωση: οι ασφαλισμένες καταθέσεις δεν τίθονται άμεσα σε bail-in.

2) Καλεί τις τράπεζες να διατηρούν ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου, καθώς και κεφάλαιο για «bail-in», με μια αρχική υπόδειξη ότι αυτά τα δύο θα πρέπει να ανέλθουν σε περίπου 10% των υποχρεώσεων (πριν τα κεφάλαια), και θα υπόκεινται στην κρίση της τοπικής ρυθμιστικής αρχής.

Τα βασικά σημεία εδώ είναι ότι, πρώτον, η Κύπρος δεν είναι ένα νέο πρότυπο και δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο για την ευρωζώνη.

Δεύτερον, είναι δύσκολο να συγκρηθεί την Λαϊκή Τράπεζα, καθώς είχε πολύ μικρά ίδια κεφάλαια (η HSBC εκτιμά ότι το Core Tier 1 ήταν περίπου 3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012) και πολύ λίγα υβριδικά / μειωμένης εξασφάλισης (ίσως το 5% του σταθμισμένου ενεργητικού – risk weighted assets – στο τέλος του 2010). Στην εξυγίανση οι ανασφάλιστοι καταθέτες πάντα θα είναι ευάλωτοι. Ωστόσο, με την ευρωπαϊκή ώθηση για υψηλότερο δείκτη Core (7% είναι το νέο ελάχιστο της Βασιλείας ΙΙΙ, αλλά η HSBC εκτιμά ότι το 10% θα να γίνει το πρότυπο) και υψηλότερο bail-in χρέος, oι ανασφάλιστοι καταθέτες απλά δεν πρόκειται να είναι αντιμέτωποι με τον ίδιο κίνδυνο αλλού.

Όπως επισημαίνει η HSBC, ένα μάθημα που έχει τελικά ενισχυθεί από το κυπριακό bail-out είναι ότι οι «ασφαλισμένες καταθέσεις», είναι ιερές και απαραβίαστες. Πράγματι η κυπριακή κυβέρνηση πρότεινε να επιβληθούν απώλειες, αλλά, μετά από ένα αργό ξεκίνημα, το τεράστιο βάρος της ευρωπαϊκής πολιτικής / κοινής γνώμης ακύρωσε αυτήν την απειλή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σημειώνει η ΗSBC. Σε χώρες όπως η Ισπανία, που έχουν δει ένα τραπεζικό bail-out, η συντριπτική πλειοψηφία των καταθετών (98,6%) έχουν αποταμιεύσεις εντώς του ασφαλισμένου ορίου, διευκρινίζει HSBC.

Αυτό δεν θα σταματήσει την φοβία, αλλά παρέχει κάποια διαβεβαίωση ότι η μόλυνση από την Κύπρο θα μπορούσε, τελικά, να αποδειχθεί περιορισμένη, καταλήγει η HSBC.

 

Ελευθερία Κούρταλη

Facebook Comments