Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να δώσει απάντηση το τμήμα συναλλαγματικών ισοτιμιών της Nomura. Σύμφωνα με τον αναλυτή, Jens Nordvig, ένα νέο κεφάλαιο έχει γραφτεί στην ιστορία του ευρώ.

Από σήμερα η Κύπρος εφαρμόζει με νόμο περιορισμούς στη διακίνηση των κεφαλαίων. Αυτοί οι περιορισμοί δεν επηρεάζουν μόνο τη μετατροπή των καταθέσεων σε ρευστό, αλλά και τη γενικότερη ροή των κεφαλαίων. Πλέον, δε μπορεί κάποιος ελεύθερα να μεταφέρει καταθέσεις ή ρευστό εκτός Κύπρου. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση του ευρώ στην περιοχή της Κύπρου. Σημαντικός παράγοντας είναι πλέον το χρονικό διάστημα το οποίο θα παραμείνουν ενεργοί αυτοί οι περιορισμοί.

Και η Nomura καταλήγει λέγοντας, ότι ακόμα δεν είναι απολύτως σίγουρη αν τα παραπάνω συνιστούν διάσπαση του ευρώ. Σίγουρα όμως, στην Κύπρο, το ευρώ λειτουργεί διαφορετικά από οπουδήποτε αλλού στην Ευρωζώνη.

Facebook Comments