Στην κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία της Κύπρου μετά την απόφαση διάσωσής της από το Eurogroup εστιάζει με επικριτική διάθεση το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.

Οπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο, η απόφαση της 25ης Μαρτίου, συνεπάγεται μια σειρά από εξαιρετικά αρνητικές εξελίξεις για το χρηματοοικονομικό σύστημα, και κυρίως στην ουσιαστική απομόνωση και συρρίκνωση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και, κατά συνέπεια, της οικονομίας της μεγαλονήσου.

 

«Το να χρησιμοποιούνται επιλεκτικά από το Eurogroup και από το ΔΝΤ οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, απλώς και μόνο επειδή είναι ανασφάλιστες, εξασθενεί (αντί να ενισχύει) την Ζώνη του Ευρώ ως σύνολο, και υπονομεύει εν τη γενέσει του το σύστημα ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας και διευθέτησης τραπεζικών κρίσεων, που αποφασίσθηκε εν μέσω της κρίσεως στην Ευρωζώνη.

 

Πρόκειται για επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αποδυνάμωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φωτισμένοι Ευρωπαίοι Ηγέτες άλλων εποχών ανάλωσαν τη ζωή τους για να τη δημιουργήσουν και να την θεσμοθετήσουν» αναφέρεται στο δελτίο της Alpha Bank.

Facebook Comments