Στα 46,84 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2012 τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σημειώνοντας αύξηση 79,23% σε σύγκριση με το 2011. Τα μετά από φόρους κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 46,75 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 79,47%.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 62,01 εκατ. ευρώ και του Ομίλου σε 61,91 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 74,28% στην εταιρεία και 74,44% στον Όμιλο.

 

Εν τω μεταξύ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 353,34 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 1,46% σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, η μείωση προήλθε από την υποχώρηση κατά 1,58 εκατ. ευρώ των εσόδων από την παροχή νερού και συναφών υπηρεσιών και κατά 1,67 εκατ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης.

 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για τις 28 Ιουνίου 2013, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,17 ευρώ τη χρήση του 2011.

Facebook Comments