Αύξηση 0,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης ΓΔ+2,30% Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2013, έναντι αύξησης 6,8% που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2012.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 1,6% τον Φεβρουάριο του 2013, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 – Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Facebook Comments