Και μεταφορά 300 ευρώ ημερησίως σε λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα αποφάσισε η ΚτΚ.

Όπως είχε αναφερθεί πριν από την επανέναρξη των εργασιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Κεντρική τράπεζα Κύπρου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη στον τομέα της σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και προβαίνει σε ανάλογες προσαρμογές.


Στο πλαίσιο αυτό:

1. Διευκρινίζεται ότι πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων εντός της Δημοκρατίας, μέσω χρεωστικής ή/και πιστωτικής ή/και προπληρωμένης κάρτας, επιτρέπονται χωρίς περιορισμό.

2. Επιτρέπεται η μεταφορά 300 ευρώ  ημερησίως ανά πρόσωπο από λογαριασμό προειδοποίησης φυσικών προσώπων σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος.


 

Facebook Comments