Έρευνα για τις φορολογικές διακρίσεις εντός της ΕΕ

MarketNews

Έρευνα για τις φορολογικές διακρίσεις εντός της ΕΕ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Σε διεξοδική αξιολόγηση των φορολογικών καθεστώτων των κρατών - μελών ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσο αυτά θέτουν σε μειονεκτική θέση τους Ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ θα προβεί εντός του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μάλιστα, η αξιολόγηση θα επεκταθεί τόσο στα οικονομικώς ενεργά άτομα, όπως οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι, όσο και στα μη ενεργά, όπως οι συνταξιούχοι.

Εφόσον διαπιστωθούν δυσμενείς διακρίσεις ή παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ, η Επιτροπή θα τις επισημάνει στις εθνικές αρχές και, στη συνέχεια, θα καλέσει τις εν λόγω αρχές να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Εάν δεν επιλυθούν τα προβλήματα, η Κομισιόν θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των συγκεκριμένων κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κινητικότητα των εργαζομένων είναι αποδεδειγμένα καθοριστικός παράγοντας για την τόνωση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Στην ΕΕ των 15, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά σχεδόν 1% ως αποτέλεσμα της κινητικότητας που σημειώθηκε μετά τη διεύρυνση της ΕΕ (2004-2009)

Ωστόσο, τα φορολογικά εμπόδια παραμένουν ένας από τους βασικούς παράγοντες που αποτρέπουν τους πολίτες της ΕΕ από το να αφήνουν τη χώρα τους και να αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος. Φορολογικά εμπόδια μπορούν να προκύψουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στο κράτος διαμονής.