Εξαγορά της Hellastat από την Infobank

MarketNews

Εξαγορά της Hellastat από την Infobank

Νέο εταιρικό σχήμα στον τομέα της επιχειρηματικής πληροφόρησης δημιουργήθηκε με την εξαγορά της Hellastat από την Infobank. Η νέα εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών φέρει την επωνυμία Infobank Hellastat Α.Ε.

Διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας θα είναι ο Χρυσόστομος Κάτσης, με 20ετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα εταιρεία θα διαθέτει σύγχρονα εργαλεία εκτίμησης πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης για πάνω από 300.000 επιχειρήσεις.

Η Infobank αποτελεί πάροχο επιχειρηματικής και εμπορικής πληροφόρησης, ενώ η Hellastat δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιχειρηματικών πληροφοριών, των συστημάτων αξιολόγησης φερεγγυότητας πελατών καθώς και πιστωτικών κινδύνων.