Ρύθμιση 100 δόσεων: Μία πρώτη προσέγγιση στα ψιλά γράμματα

Παντελής Παναγιώτης

Ρύθμιση 100 δόσεων: Μία πρώτη προσέγγιση στα ψιλά γράμματα, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 1080/15 που αναφέρεται σε ειδικά θέματα και δίνει λεπτομέρειες για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Δ.Ο.Υ. Λίγο πολύ η διαδικασία είναι γνωστή.

 • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι 26/05/2015
 • Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στις τράπεζες
 • Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών.
 • Ελάχιστο ποσό δόσης 20€
 • Ετήσιος τόκος 3% για οφειλές άνω 5.000€
 • Με αίτηση – δήλωση για προκαταβολή (ηλεκτρονικά) έως 27/04/2015 για ποσά άνω των 200€ μειώνεται το ισόποσο και από το κεφάλαιο και από τις προσαυξήσεις.
 • Το υπόλοιπο μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση έως 26/05/2015 και να καταβληθεί σε 100 δόσεις

Ας δούμε λοιπόν τα ψιλά γράμματα της ρύθμισης. Τι εξαιρείται;

Οι οφειλές από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος των φορολογικού έτους 2014. Τις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος δηλαδή.

Οι οφειλές από ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεως.
Λοιπές Λεπτομέρειες

Η προκαταβολή έως 27/04/2015 δεν προσμετράτε στον αριθμό των δόσεων.

Όποιος δεν πληρώσει τις 10 πρώτες δόσεις που έπονται της προκαταβολής εμπρόθεσμα (οι όλες, αν είναι λιγότερες από 10) θα του ξανά βεβαιωθούν οι προσαυξήσεις που γλίτωσε λόγω της προκαταβολής.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η λήξη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί)
Κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις

Α. Έχει εξοφληθεί το 25% της αρχικής βεβαιωμένη οφειλής (πριν τις απαλλαγές - προκαταβολές κτλ).

Β. Έχει υποβάλλει σχετική αίτηση.

Γ. Εξετάζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Στην επιβληθείσα κατάσχεση δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

Απώλεια της ρύθμισης

 • Αν κατά την διάρκεια του πρώτου οκταμήνου δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις.
 • Αν μετά το πρώτο οκτάμηνο δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες δόσεις
 • Αν καθυστερήσει την πληρωμή της τελευταίας δόσης για 3 μήνες
 • Αν δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας εντός 3 μηνών από την πάροδο της ημερομηνίας υποβολής ή της ημερομηνίας αίτησης για υπαγωγή.
 • Όταν διαπιστωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πληρούνται οι όροι του νόμου (υποβολή δηλώσεων κτλ)
 • Αν εντός της προθεσμίας έχουμε απώλεια της ρύθμισης (μη πληρωμή εντός 3 ημερών) μπορεί να ξανά κάνει αίτηση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η 26η Μαΐου .

Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

Νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά σημεία της εγκυκλίου είναι: ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση και χωρίζεται σε δυο κομμάτια.

Α) Υποχρεωτικές

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 01/03/2015

Β) Προαιρετικές

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 01/03/2015 οι οποίες είναι βεβαιωμένες και καταχωρημένες στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης

α) Τελούν σε αναστολή.

β1) Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση

β2) Οφειλές που θα βεβαιωθούν στη φορολογική Διοίκηση και θα καταχωρηθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως και την 26/05/2015 με ταυτόχρονη παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο (διοικητική αρχή ή δικαστήριο).

β3) α) Οφειλές που είναι βεβαιωμένες στην φορολογική Διοίκηση και έχουν καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και αφορούν υποχρεώσεις περιόδων μέχρι την 31/12/2014 (πλην φόρου εισοδήματος)

β) Οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της φορολογικής διοίκησης μέχρι την αίτηση και όχι πέραν της 26/05/2015 και έχουν βεβαιωθεί μετά από φορολογικό έλεγχο και αφορούν περιόδους μέχρι 31/12/2014 καθώς και τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (παρ. 1,2 άρθρο 58 Ν.4174).

γ) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαλλαγές (μείωση προσαυξήσεων από 100% έως και 30%) διενεργείται επί των πρόσθετων φόρων ή τελών του ποινολογίου Ν.2523/97 καθώς και των προστίμων του άρθρου 54 και 58 του Ν.4174/2013.

Σε περίπτωση που τα πρόστιμα του Ν.2523 δεν εμφανίζονται αναγκαστικά στη ΓΓΠΣ, τότε θα εφαρμόζεται το άρθρο 1 της παρούσας εγκυκλίου και που αναφέρει ότι σε περίπτωση που υπάρχει τεχνική αδυναμία η αίτηση για υπαγωγή θα υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ.

Θεωρώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών ήδη έχει ψηφίσει και θα δώσει παράταση 30 ημερών στις ως άνω ημερομηνίες.

Επίσης, νομίζω ότι τους επομένους μήνες, θα κυριαρχήσει, όχι η υπαγωγή στη ρύθμιση αλλά η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μιας και ειδικά στις περιπτώσεις κληρονομικών, όπου μπορούν να έρθουν σημαντικά έσοδα και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν έχει ευθύνη ο φορολογούμενος αν εντός των ημερομηνιών που προβλέπει ο νόμος.

Οι εφορίες δεν θα είναι σε θέση να εκκαθαρίσουν και να βεβαιώσουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις.