Ύφεση 5,4% στην Κύπρο προβλέπει έκθεση

MarketNews

Ύφεση 5,4% στην Κύπρο προβλέπει έκθεση, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Σε έκθεση του για τις οικονομικές προοπτικές το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου προβλέπει ότι το 2014 η ύφεση θα περιοριστεί στο 5,4% έναντι 8% που αναμενόταν προηγουμένως.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ η συρρίκνωση στην οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να συνεχιστεί και καθ όλη τη διάρκεια του 2014, με ρυθμούς παρόμοιους με αυτούς που καταγράφηκαν το 2013.

Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 εκτιμάται στο -5,4%. Ως εκ τούτου η πρόβλεψη για ολόκληρο το 2013 διαμορφώνεται στο -5,5%.

Ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το 2014 εκτιμάται στο -5,4%, πρόβλεψη που είναι σχετικά κοντά στο -4,8% που εκτιμά η τρόικα.

Το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2014 το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,9%.

Η ύφεση προβλέπεται να βαθύνει το δεύτερο μισό του 2014, αφού οι τάσεις σταθεροποίησης που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες του 2013 δεν ήταν αρκετά ισχυρές, ούτε κάλυπταν ομοιόμορφα όλες τις πτυχές της οικονομίας.

Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014 προβλέπεται στο -6,1% και -5,5%, αντίστοιχα.

Επί του παρόντος, σύμφωνα με την μελέτη, φαίνεται να επικρατούν κίνδυνοι για βαθύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση, καθώς η αναδιάρθρωση συστημικών χρηματοοικονομικών οργανισμών είναι σε εξέλιξη και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα είναι ακόμη ευάλωτη.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ επενδύσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου (και γενικότερα την ενέργεια), καθώς και με τον τομέα του τουρισμού, δυνατόν να βοηθήσουν αρχικά στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και, στη συνέχεια, τις δυνατότητες ανάκαμψης της οικονομίας.

Ακόμη, η αποτελεσματική απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορεί, επίσης, να μετριάσει σε κάποιο βαθμό τις συνέπειες της ύφεσης, μέσω αύξησης της απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΚΟΕ η συρρίκνωση στο πραγματικό ΑΕΠ για την περίοδο 2013-2014 εκτιμάται γύρω στο 11%, σε σύγκριση με 12,5% που προβλέπεται στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου.