Ψάχνουν την «εύλογη αξία» της BOCY

StockWatch

Ψάχνουν την «εύλογη αξία» της BOCY, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τις χρηματοοικονομικές συνέπειες του bail-in στους λογαριασμούς χιλιάδων ξένων και κυπριακών επιχειρήσεων προσπαθούν να προσδιορίσουν αυτό το διάστημα οι διευθυντές και οι ελεγκτές τους.

Η κατάρτιση των λογαριασμών των εταιρειών για το 2013 περιλαμβάνει φέτος ένα επιπλέον βαθμό δυσκολίας, καθώς οι επιχειρήσεις και οι ελεγκτές τους καλούνται να αποτιμήσουν, μεταξύ άλλων, την εύλογη αξία των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου.

Η Τράπεζα έχει παραχωρήσει μετοχές έναντι του 47,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων ονομαστικής αξίας €1.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας εκδόθηκαν 4,7 δισ. μετοχές που, με αποφάσεις της ίδιας της Τράπεζας και των αρμοδίων αρχών, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο χρηματιστήριο πριν το τέλος Ιουλίου 2014.

Η μη διαπραγμάτευση των μετοχών καθιστά δύσκολη την αποτίμηση της εύλογης αξίας τους.

Οι ελεγκτές των χιλιάδων εταιρειών που έχουν υποστεί «κούρεμα» καταθέσεων και έχουν λάβει μετοχές της Τράπεζας Κύπρου αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τα διεθνή πρότυπα 39 και 13 για να αξιολογήσουν την εύλογη αξία των μετοχών της Τράπεζας.

Με βάση το πρότυπο 39, αν η αγορά για ένα χρηματιστηριακό μέσο δεν είναι ενεργός, τότε η εύλογη αξία καθορίζεται με τεχνικές αποτίμησης που περιλαμβάνουν πρόσφατες συναλλαγές ή διάφορα άλλα τεχνικά μοντέλα αποτίμησης.

Με βάση το πρότυπο 13, η διεύθυνση της εταιρείας πρέπει να ασκήσει την κρίση της για την αποτίμηση της εύλογης αξίας.

«Οι ελεγκτές θα πρέπει να εξασκήσουν την κρίση τους κατά πόσο η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των μετοχών από τη διεύθυνση έγινε με αποδεκτούς τρόπους και με λογικές υπό τις περιστάσεις υποθέσεις όπως επίσης και την ορθότητα των γνωστοποιήσεων για τις υποθέσεις», ανέφερε στη StockWatch ο CEO της PWC Ευγένιος Ευγενίου.

Οι ελεγκτές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο τι θεωρούν εύλογη αξία και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης όλων των πιθανών μεθόδων και δεδομένων.

«Εφόσον δεν υπάρχει ενεργός αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τεχνικές αποτίμησης για καθορισμό της εύλογης αξίας», αναφέρει ο CEO της Baker Tilly Μάριος Κλείτου.

Οι αριθμοί που συζητούνται σήμερα στους ελεγκτικούς κύκλους διαφέρουν αλλά όλοι συμφωνούν ότι οι μετοχές αξίζουν μόνο ένα μέρος της ονομαστικής τους αξίας.

Κάποιες από τις εταιρείες που διερευνούν τις πιθανότητες αγοράς μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, όπως η Fulcrum, ξεκινούν τις συζητήσεις προσφέροντας μεταξύ 20 και 30 σεντ για κάθε μετοχή.

Στους ελεγκτικούς κύκλους γίνεται λόγος και για πιο χαμηλή εύλογη αξία.

Όσο για τη Λαϊκή Τράπεζα, της οποίας οι ανασφάλιστοι καταθέτες έχασαν πλήρη πρόσβαση σε ανασφάλιστες καταθέσεις €4 δισ., αρκετές επιχειρήσεις αναμένεται να θεωρήσουν ότι έχασαν όλα τα χρήματα, παρόλο που οι αρμόδιες αρχές αποτιμούν την αξία της πρώην Λαϊκής στα €750 εκ.

Εταιρείες όπως η Fulcrum ξεκινούν τις συζητήσεις προσφέροντας το 4-5% της αξίας των «κουρεμένων» καταθέσεων στη Λαϊκή και επιτρέπουν στους καταθέτες να διατηρήσουν τα νομικά τους δικαιώματα.