ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων - Πτώση επιτοκίων στα δάνεια

MarketNews

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων - Πτώση επιτοκίων στα δάνεια, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο που αναφέρεται στα νέα δάνεια παρουσίασε πτώση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,31 εκατοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,37%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,45%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,82%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε  αμετάβλητο στο 1,81%, τον Δεκέμβριο του 2013.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,62%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,16%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,29%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 9,34%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 6,61% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,79% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 107 μονάδες βάσης στο 4,73% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,81%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,12%, από 5,50% τον προηγούμενο μήνα.

Μειώθηκαν τα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων - δανείων

Σύμφωνα με την ΤτΕ, πτώση παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2013, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Tο επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,55 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά  με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε πτώση κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,23%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε  κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,89%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 έτων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,03%, το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,61%, ενώ των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 5,46%.

Τον Δεκέμβριο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 2,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,57%.