Χ.Α.: Στους ξένους το 53% του τζίρου, με 49,9% η συμμετοχή τους στην κεφαλαιοποίηση

MarketNews

Χ.Α.: Στους ξένους το 53% του τζίρου, με 49,9% η συμμετοχή τους στην κεφαλαιοποίηση , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το πάνω χέρι στην αγορά έχουν οι ξένοι, όπως αποδεικνύεται από τα μηνιαία στοιχεία του Χ.Α., τον Ιανουάριο, με συναλλαγές 53% επί του ημερήσιου τζίρου και συμμετοχή στο Χρηματιστήριο που αγγίζει το 50% από 49,6% τον προηγούμενο μήνα. 

Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2014 έφτασε τα 2.155,59 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 0,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €2.161,92 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.560,94 εκατ., σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 38,1%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2014 ήταν €102,65 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€113,79 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€70,95 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε στις 34.350 έναντι 39.268 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιανουάριο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 41.304).

Τον Ιανουάριο 2014 δημιουργήθηκαν 1.338 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.195 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €60,85 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €60,07 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 1,3% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €37,26 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 63,3%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιανουάριο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €142,11 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (€113,68 εκατ.) και από νομικά πρόσωπα (€40,24 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από ιδιώτες αλλοδαπούς (€11,23 εκατ), από λοιπά νομικά πρόσωπα (€0,56 εκατ.) και από λοιπούς αλλοδαπούς επενδυτές (€0,02 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €136,16 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€68,93 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (€58,49 εκατ.), από Έλληνες ιδιώτες (€34,69 εκατ.), από τον δημόσιο τομέα (€2,74 εκατ.), από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (€1,11 εκατ.) και από λοιπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρίες (€0,14 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) (€27,98 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (€1,76 εκατ.) και από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρίες (€0,20 εκατ.)

Τα υπόλοιπα €5,94 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2014 πραγματοποίησαν το 53,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 52,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιανουάριο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 31,5% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιανουάριο 2014 πραγματοποίησαν το 25,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 31,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 43,6% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Ιανουάριο 2014 πραγματοποίησαν το 19,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 12,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,1% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 31,7% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 49,9% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. (βλ. γράφημα 4). Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 50,8%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 30,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 48,1% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ