ΔΝΤ: Οι 6 αλλαγές που θα βελτιώσουν τη λειτουργία της Ευρωζώνης

MarketNews

ΔΝΤ: Οι 6 αλλαγές που θα βελτιώσουν τη λειτουργία της Ευρωζώνης, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Έξι αλλαγές όπου θα βελτιώσουν το πρόσωπο και τη λειτουργία της Ευρωζώνης, παραθέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος, Reza Moghadam μιλώντας στο συνέδριο «Progress through crisis», το οποίο διεξήχθη σήμερα στις Βρυξέλλες, απαρίθμησε τις 6 απαραίτητες αλλαγές για την μετά-Μάαστριχ Ευρωζώνη. Όπως υποστηρίζει, το «ξέσπασμα» της κρίσης κατέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ευελιξίας στους θεσμούς και την οικονομία της Ευρωζώνης.

Ως εκ τούτου, ο Reza Moghadam παραθέτει 6 παράγοντες, όπου θα διεκπεραίωναν αυτή την ανάγκη…

1. Πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές που θα θέτουν σε πειθαρχία της αγορές. Αυτό θα μπορούσε να στηριχθεί άμεσα από τα λεγόμενα bail-ins, τον εναρμονισμό των καθεστώτων αφερεγγυότητας σε εθνικό επίπεδο και τον ενιαίο μηχανισμό εκκαθάρισης των προβληματικών τραπεζών.

2. Με τις προαναφερθείσες πολιτικές, και ειδικότερα με τον μηχανισμός εκκαθάρισης και εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών, η Ευρωζώνη θα καταστεί πιο αξιόπιστη. Αυτό θα συμβάλλει στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, με τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, ο κλάδος θα ισχυροποιηθεί, μειώνοντας τις ανισορροπίες.

3. Οι διαδικασίες επίλυσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών στερούνται δύο σημαντικών παραγόντων. Πρώτον, απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στο κενό ανταγωνιστικότητας και δεύτερον, χρειάζονται επαρκείς μηχανισμοί διόρθωσης.

4. Πρέπει να αποσαφηνιστεί με βαθύτερο τρόπο, η απεξάρτηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις αγορές κεφαλαίων. Μία διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων θα τις καθιστούσε λιγότερο ευάλωτες.

5. Χρειάζεται μία ενδυνάμωση της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης. Μία κοινή προσέγγιση επί της δημοσιονομικής πολιτικής θα επέφερε διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων.

6. Προκειμένου να ενισχυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης, απαιτείται μία διαδικασία προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.