Ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας La Vie

MarketNews

Ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας La Vie, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «La Vie Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Υγείας» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970, αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2014.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος σε ανακοίνωσή της, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών και ειδικότερα στους κλάδους ατυχημάτων και υγείας. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει δραστηριότητα στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου αποζημίωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη στη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της εταιρείας, η οποία δεν διέθετε το εκ του νόμου προβλεπόμενο αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας. Με την υπ αριθμ. 89/2/02.09.2013 απόφαση ΕΠΑΘ (ΦΕΚ Β 5647), μεταξύ άλλων, απαγορεύθηκε η ανάληψη νέων ασφαλιστικών εργασιών, τοποθετήθηκε Επίτροπος και η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης για την κάλυψη του ελλείμματος περιθωρίου φερεγγυότητας και του ελάχιστου εγγυητικού κεφαλαίου. Επίσης, με την υπ αριθμ. 94/6/15.11.2013 απόφαση ΕΠΑΘ (ΦΕΚ Β 8206), ανατέθηκε στον Επίτροπο η διοίκηση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε αντικατάσταση του διοικητικού της συμβουλίου.

Η εταιρεία δεν μπόρεσε κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ανωτέρω ελλειμμάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης διορίστηκε η Ελένη Αθερινού, η οποία με τη σειρά της θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή. Σύμφωνα με το νόμο, μέχρι το διορισμό του εκκαθαριστή, ο επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες του εκκαθαριστή.

Ειδικότερες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους:

Οι ασφαλιστικές συμβάσεις της εταιρείας, 30 ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες (N.Δ. 400/1970 άρ.3 παρ.6). Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης από ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως και από τα καταβληθέντα-μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν, κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.lavie.gr για τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Επίσης, θα μπορούν να ενημερώνονται από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά από ώρα 10.00 έως 15.00, στo τηλέφωνο 210-6234330 (fax 210-6287040), καθώς και από την κα Αθερινού, στο τηλέφωνο 6941-480678.