Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ

Ελεύθερος Τύπος

Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ως παγίδα υπερφορολόγησης αναμένεται να λειτουργήσουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης για τουλάχιστον 500.000 αυτοαπασχολουμένους (μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες). Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να εμφανίσουν στην εφορία εξωπραγματικά φορολογητέα εισοδήματα, με βάση τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν φόρο με τελικό συντελεστή 40,3%, από το πρώτο ευρώ!

Ακόμη και όσοι αυτοαπασχολούμενοι είχαν το 2013 ζημιά από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, ακόμη και όσοι εμποροβιοτέχνες θα δηλώσουν για το 2013 κάποια πενιχρά καθαρά κέρδη χαμηλότερα των 3.000 ευρώ, θα φορολογηθούν φέτος για ετήσια καθαρά κέρδη ύψους πολύ μεγαλύτερου των 3.000 ευρώ, επειδή το υπουργείο Οικονομικών θα προσδιορίσει τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματά τους με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης!

Τα τεκμαρτά ποσά καθαρών εισοδημάτων που θα προκύψουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης θα φορολογηθούν, στη συνέχεια, με το νέο παράλογο σύστημα που προβλέπει ο φορολογικός νόμος 4110/2013, δηλαδή με συντελεστή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ, καθώς και με προσαύξηση 55% λόγω της επιβολής προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους.

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του ν. 4110/2013 που θα τεθούν σε εφαρμογή φέτος:

1) Τα εισοδήματα από την ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ελευθέριου επαγγέλματος, τα οποία αποκτήθηκαν το 2013, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ο οποίος θα αυξάνεται περαιτέρω σε 33% για ποσά εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. Συνεπώς, για τους φορολογουμένους που ασκούν ατομικά εμπορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα έχουν πάψει να ισχύουν, από τη χρήση του τρέχοντος έτους, τόσο το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ όσο και τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα και των 3.000 ευρώ για το τρίτο τέκνο και κάθε ένα από τα επόμενα.

2) Με 26% από το πρώτο ευρώ και με 33% πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογούνται οι εμποροβιοτέχνες, οι επιτηδευματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους, και για τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα τους προσδιορίζει η εφορία με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες ή τα τεκμήρια διαβίωσης, εφόσον τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα εν λόγω τεκμαρτά εισοδήματα ή εφόσον δηλώνουν ζημίες! Κι αυτό διότι τα τεκμαρτώς προσδιοριζόμενα (με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης) εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων θα θεωρούνται κι αυτά ως εισοδήματα προερχόμενα από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα και συνεπώς θα φορολογούνται με το επαχθές καθεστώς του συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ! Οι διατάξεις περί αντικειμενικών δαπανών ή τεκμηρίων διαβίωσης προβλέπουν για κάθε φυσικό πρόσωπο ελάχιστο τεκμήριο 3.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για άγαμο ή 5.000 ευρώ εάν πρόκειται για έγγαμο. Προβλέπουν επίσης τεκμήριο 40 ευρώ ανά τ.μ. για τα πρώτα 80 τ.μ. κάθε διαμερίσματος που χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος.

3) Τα -φορολογούμενα με 26% από το πρώτο ευρώ- πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων θα επιβαρύνονται επιπλέον με προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους, εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν θα έχουν καταβάλει καθόλου φόρο για τα εισοδήματα της χρήσης του έτους 2012! Η προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους θα ανέρχεται στο 55% του κύριου φόρου, δηλαδή θα προσαυξάνει κατά 55% το φόρο που θα προκύπτει με την επιβολή του συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ, εκτοξεύοντας την τελική επιβάρυνση στο 40,3%!

Αυτή η επαχθέστατη φορολογική αντιμετώπιση θα ισχύσει συγκεκριμένα για περίπου 500.000 αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι, για το έτος 2013, θα εμφανίσουν στην εφορία πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα:

- μέχρι 5.000 ευρώ, εφόσον δεν βαρύνονται με τέκνα
- μέχρι 7.000 ευρώ, εφόσον βαρύνονται με 1 τέκνο
- μέχρι 9.000 ευρώ, εφόσον βαρύνονται με 2 τέκνα
- μέχρι 12.000 ευρώ, εφόσον βαρύνονται με 3 τέκνα
- μέχρι 15.000 ευρώ, εφόσον βαρύνονται με 4 τέκνα
- μέχρι 18.000 ευρώ, εφόσον βαρύνονται με 5 τέκνα κ.ο.κ.

Οι παραπάνω αυτοαπασχολούμενοι δεν πλήρωσαν πέρυσι καθόλου φόρο εισοδήματος επειδή τα ποσά των δηλωθέντων ή τεκμαρτών εισοδημάτων τους ήταν χαμηλότερα από τα αφορολόγητα όρια που ίσχυαν. Φέτος όμως που δεν θα ισχύσει πλέον κανένα αφορολόγητο όριο και που η φορολόγηση θα ξεκινά με 26% από το πρώτο ευρώ του πραγματικού ή του τεκμαρτού εισοδήματος τα πράγματα θα εξελιχθούν σε φορολογικό εφιάλτη για όλους αυτούς τους φορολογουμένους!
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό πόσο τεράστιο θα είναι το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης εκατοντάδων χιλιάδων εμπόρων, βιοτεχνών, επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Εστω φορολογούμενος με ατομική εμπορική επιχείρηση και ένα προστατευόμενο τέκνο, ο οποίος δήλωσε για το 2012 ετήσιο καθαρό εισόδημα 6.800 ευρώ, ενώ το 2013 είχε ζημιά 3.000 ευρώ από την άσκηση της δραστηριότητάς του. Ο φορολογούμενος αυτός διαμένει σε διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων και δεν έχει Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Με βάση τη νομοθεσία που ίσχυσε μέχρι το 2013, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν πλήρωνε καθόλου φόρο εισοδήματος, επειδή γι’ αυτόν ίσχυε βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος 5.000 ευρώ και πρόσθετο αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ για το ένα προστατευόμενο τέκνο του, δηλαδή συνολικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος 7.000 ευρώ.

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, το οποίο, με βάση το ν. 4110/2013, θα ισχύσει φέτος, για τη χρήση του 2013, ο συγκεκριμένος αυτοαπασχολούμενος θα κληθεί να καταβάλει φόρο με συντελεστή 26% επί ενός ανύπαρκτου ετήσιου καθαρού κέρδους, το οποίο θα προσδιοριστεί, βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης, στο επίπεδο των 6.200 ευρώ! Ειδικότερα, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, στην οποία ο ίδιος θα έχει δηλώσει ζημία 3.000 ευρώ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα προσδιορίσει αυτόματα, με τεκμαρτό τρόπο, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του στο επίπεδο των 6.200 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ και το τεκμήριο διαβίωσης του διαμερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε 3.200 ευρώ (80 τ.μ. Χ 40 ευρώ ανά τ.μ. = 3.200 ευρώ).

Επί του τεκμαρτού ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος των 6.200 ευρώ, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει κύριο φόρο εισοδήματος 1.612 ευρώ (6.200 ευρώ Χ 26% = 1.612 ευρώ). Ομως, επί του ποσού του κύριου φόρου των 1.612 ευρώ θα υπολογισθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους με συντελεστή 55%, δηλαδή θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 886,60 ευρώ (1.612 ευρώ Χ 55% = 886,60 ευρώ). Συνεπώς, ο φορολογούμενος του παραδείγματος, ενώ στην πραγματικότητα είχε ζημία 3.000 ευρώ, θα φορολογηθεί για ένα εξωπραγματικό τεκμαρτό εισόδημα ύψους 6.200 ευρώ και θα κληθεί να πληρώσει ένα συνολικό ποσό επιβαρύνσεων, το οποίο θα ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσό των 2.498,60 ευρώ (1.612 ευρώ + 886,60 ευρώ =2.498,60 ευρώ)! Η συνολική φορολογική επιβάρυνση του συγκεκριμένου επιτηδευματία θα ανέλθει στο 40,3% του συνολικού του εισοδήματος (τα 2.498,60 ευρώ αντιστοιχούν στο 40,3% του ποσού των 6.200 ευρώ)!


Εκτός από τους αυτοαπασχολουμένους, τα τεκμήρια διαβίωσης θα λειτουργήσουν και ως παγίδες υπερφορολόγησης και για τις ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

-       Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με σχετικά χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Οι φορολογούμενοι αυτοί, που έχουν ήδη υποστεί σημαντικές περικοπές στις αποδοχές τους, κινδυνεύουν να φορολογηθούν φέτος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύψει εάν διαθέτουν μία κατοικία και παράλληλα ένα αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, ένας άγαμος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ από μισθούς, ο οποίος διαμένει σε διαμέρισμα 100 τ.μ. και έχει ένα αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. πενταετίας, θα φορολογηθεί φέτος για τεκμαρτό εισόδημα 13.900 ευρώ (4.500 ευρώ για την κατοικία + 6.400 ευρώ για το Ι.Χ.+ 3.000 ευρώ το ελάχιστο τεκμήριο) και θα πληρώσει φόρο 958 ευρώ ή 418 ευρώ επιπλέον σε σχέση με το φόρο των 540 ευρώ που προκύπτει για το εισόδημα των 12.000 ευρώ!

-    Για τους φορολογουμένους με μηδενικά ή πενιχρά εισοδήματα, κάτω των 3.000 ευρώ. Ακόμη και φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο αλλά διαθέτουν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και κατά τη διάρκεια του 2013 δεν είχαν κανένα εισόδημα ή απέκτησαν ένα πενιχρό εισόδημα θα φορολογηθούν με βάση το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για τον άγαμο ή σε 2.500 ευρώ για τον έγγαμο. Στο ποσό του ελάχιστου τεκμηρίου θα προστεθεί και το τεκμήριο διαβίωσης της κατοικίας το οποίο βαρύνει κάθε φορολογούμενο μόνο και μόνο επειδή απλώς διαμένει σε μια κατοικία, ακόμη κι αν δεν είναι δική του, αλλά ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Επιπλέον, θα προστεθεί και το τεκμήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο το συνολικό ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος. Πάντως, στις περιπτώσεις που δεν θα δηλώνεται κανένα εισόδημα και θα υπάρχει μόνο τεκμαρτό εισόδημα, υποχρέωση καταβολής φόρου θα προκύπτει μόνο εάν το συνολικό αυτό εισόδημα υπερβαίνει τα 9.550 ευρώ. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν δεν δηλώνεται κάποιο εισόδημα, το ποσό του εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης φορολογείται με την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων, όπου ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ.

 


ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ) ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (τα ποσά σε ευρώ)


Τ.Μ.   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΩΣ 2.799 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ
ΑΠΟ 2.800 ΕΩΣ 4.999 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ
ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
30  1.200  1.440  1.680  2.016  2.040  2.448
40  1.600  1.920  2.240  2.688  2.720  3.264
50  2.000  2.400  2.800  3.360  3.400  4.080
60  2.400  2.880  3.360  4.032  4.080  4.896
70  2.800  3.360  3.920  4.704  4.760  5.712
80  3.200  3.840  4.480  5.376  5.440  6.528
90  3.850  4.620  5.390  6.468  6.545  7.854
100  4.500  5.400  6.300  7.560  7.650  9.180
110  5.150  6.180  7.210  8.652  8.755  10.506
120  5.800  6.960  8.120  9.744  9.860  11.832
130  6.900  8.280  9.660  11.592  11.730  14.076
140  8.000  9.600  11.200  13.440  13.600  16.320
150  9.100  10.920  12.740  15.288  15.470  18.564
160  10.200  12.240  14.280  17.136  17.340  20.808
170  11.300  13.560  15.820  18.984  19.210  23.052
180  12.400  14.880  17.360  20.832  21.080  25.296
190  13.500  16.200  18.900  22.680  22.950  27.540
200  14.600  17.520  20.440  24.528  24.820  29.784
250  24.600  29.520  34.440  41.328  41.820  50.184
300  34.600  41.520  48.440  58.128  58.820  70.584
350  54.600  65.520  76.440  91.728  92.820  111.384
400  74.600  89.520  104.440  125.328  126.820  152.184
450  94.600  113.520  132.440  158.928  160.820  192.984
500  114.600  137.520  160.440  192.528  194.820  233.784


Οι αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) διαβίωσης
για τις πισίνες (τα ποσά σε ευρώ)


Εξωτερική πισίνα
Επιφάνεια  Ποσά τεκμηρίων
30 τ.μ  4.800
40 τ.μ.  6.400
50 τ.μ.  8.000
60 τ.μ.  9.600
70 τ.μ.  12.800
80 τ.μ.  16.000
90 τ.μ.  19.200
100 τ.μ.  22.400
Εσωτερική πισίνα
Επιφάνεια  Ποσά τεκμηρίων
30 τ.μ  9.600
40 τ.μ.  12.800
50 τ.μ.  16.000
60 τ.μ.  19.200
70 τ.μ.  25.600
80 τ.μ.  32.000
90 τ.μ.  38.400
100 τ.μ.  44.800