ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα 835 εκατ. τον Ιανουάριο

MarketNews

ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα 835 εκατ. τον Ιανουάριο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 835 εκατ. ευρώ καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2014, έναντιπλεονάσματος 415 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2013 και στόχου για πλεόνασμα 955 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιανουάριο του 2014, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 619 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 177 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για πλεόνασμα 719 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 4.450 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 353 εκατ. ευρώ ή 7,3%  έναντι του στόχου Π/Υ 2014 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 4.418 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 249 εκατ. ευρώ ή 5,3% χαμηλότερα έναντι του στόχου, ενώ το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 4.314  εκατ. ευρώ, 202 εκατ. ευρώ ή 4,5% λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του Ιανουαρίου 2014 είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 42 εκατ. ευρώ ή 5,6%, οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 72 εκατ. ευρώ ή 60%, οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 135 εκατ. ευρώ ή 138,6%, λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 92 εκατ. ευρώ ή 7,2% και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 125 εκατ. ευρώ ή 78,4%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 192 εκατ. ευρώ ή 95,3%, οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 158 εκατ. ευρώ ή 29,7% και τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 111 εκατ. ευρώ ή 38,4% και 21 εκατ. ευρώ ή 5,7% αντίστοιχα.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 295 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 99 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν στα 3.831 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 253 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 4.084 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 3.523 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 460 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 405 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.356 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 666 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 980 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 24,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά την αύξηση στις δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης κατά 347 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 308 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 208 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (100 εκατ. ευρώ) και κατά 241 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.