ΕΛΠΕ: Ζημιές €269 εκ. το 2013

MarketNews

ΕΛΠΕ: Ζημιές €269 εκ. το 2013 , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το πλέον δυσμενές περιβάλλον στην πρόσφατη ιστορία του Ευρωπαϊκού κλάδου διύλισης και το σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα των διυλιστηρίων της ευρύτερης περιοχής στην τροφοδοσία με αργό πετρέλαιο και στο κόστος ενέργειας, επηρέασαν, όπως ήταν φυσικό, τα αποτελέσματα των Ελληνικών Πετρελαίων για το Δ΄Τρίμηνο του 2013.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Γιάννη Κωστόπουλο, τα ΕΛ.ΠΕ. θα εστιάσουν περαιτέρω, κατά το τρέχον έτος, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη καλύτερη απόδοση των διυλιστηρίων και την εκμετάλλευση των σημαντικών συνεργειών μεταξύ τους, τον έλεγχο κόστους σε όλες τις δραστηριότητες και την επιτάχυνση της απομόχλευσης. Ήδη,  το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης της τελευταίας δεκαετίας.

Εδικότερα, τα ΕΛ.ΠΕ. δημοσίευσαν, χθες, Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA, Δ΄Τριμήνου, στα 45εκ. (-43% έναντι Δ’ Τριμ. 2012). Αρνητικά,  επηρεάστηκαν και τα συνολικά αποτελέσματα του 2013, λόγω των ιστορικών χαμηλών περιθωρίων διύλισης, του αυξημένου κόστους προμήθειας αργού, καθώς και της διαδικασίας αριστοποίησης του Διυλιστηρίου Ελευσίνας κατά το Α’ εξάμηνο. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το 2013 ανήλθαν στα 178εκ. ευρώ (-60% σε σχέση με το 2012 που ήταν 444 εκ.). 

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα μετά από φόρους επηρεάστηκαν από έκτακτα στοιχεία όπως το κόστος της αναδιοργάνωσης για μείωση λειτουργικών εξόδων και η πρόβλεψη ύψους 21εκ. για τη νέα, αναδρομική φορολόγηση αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων. Αρνητική επίδραση στα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα είχε και το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, που επηρεάζει όλες τις Ελληνικές εταιρείες. Οι πωλήσεις των ΕΛ.ΠΕ., το 2013, ανήλθαν σε 9,67 δις ευρώ, (-8% σε σχέση με το 2012 που ήταν 10,47 δις), ενώ, κατεγράφησαν ζημιές 269 εκ. (το 2012 είχαν καταγραφεί κέρδη 86 εκ.). Στα Συγκρίσιμα Καθαρά υπήρξαν ζημιές 117 εκ. (το 2012 ήταν κέρδη 232 εκ.). Τα EBITDA το περασμένο έτος ήταν 29 εκ. (-90% σε σχέση με το 2012, που είχαν φθάσει τα 298 εκ. ευρώ).

Υπογραμμίζεται, βεβαίως, η ανάκαμψη Ελληνικής αγοράς καυσίμων στο Δ’ τρίμηνο και η αύξηση ζήτησης μετά από 18 συνεχόμενα τρίμηνα πτωτικής πορείας. Σε σχέση με τη  βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας  και την αναδιάρθρωση της εγχώριας Λιανικής Εμπορίας, τα ΕΛ.ΠΕ. είχαν συνολικά οφέλη από προγράμματα άνω των 500 εκ., την τελευταία πενταετία. Υπενθυμίζεται, εξ άλλου, ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη η σύμβαση (SPA) για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΠΕ-2,54% και το ΤΑΙΠΕΔ, στην κρατική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR, αντί 400 εκ. ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα 212 εκ.  Στα επιμέρους αποτελέσματα του Ομίλου ενδιαφέρον παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

-Το διυλιστήριο Ελευσίνας βελτίωσε σταδιακά την αποδοτικότητά του κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας, με την παραγωγή του να διαμορφώνεται στα 3,9 εκ. τόνους.

-Η συνολική παραγωγή μεσαίων κλασμάτων ανήλθε σε 6,2εκ. τόνους καθιστώντας τον Όμιλο τον πιο σημαντικό εξαγωγέα ντίζελ στην περιοχή.

-Οι εξαγωγές έφθασαν τα 5,5 εκ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 44% των συνολικών πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 12,7 εκ. τόνους.

-Τα Κέρδη EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας ανήλθαν στα 25 εκ. ευρώ, διπλάσια σε σχέση με το 2012, καθώς οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και ελέγχου κόστους αντιστάθμισαν τη μείωση της ζήτησης.

-Η Διεθνής Εμπορία διατήρησε τους όγκους στα ίδια επίπεδα με το 2012, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να αυξάνονται στα 44 εκ. (+8%).

-Όσον αφορά τα πετροχημικά, τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν για το 2013 στα 57 εκ., αυξημένα κατά 23%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου.