Τα κρισιμότερα τεχνικά επίπεδα για τις βασικές ισοτιμίες και τα Nordic currencies

Axiaplus

Τα κρισιμότερα τεχνικά επίπεδα για τις βασικές ισοτιμίες και τα Nordic currencies, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

EUR/USD: Η αντίσταση στα 1,3770 ανέκοψε την ανοδική αντίδραση από τα χαμηλά στα 1,3643, τουλάχιστον για την ώρα. Όσο η ισοτιμία παραμένει κάτω από τα 1,3730 οι πωλητές θα έχουν την ευκαιρία για μια κίνηση προς τα 1,3597. Σημαντικές στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,3637 και στα 1,3603. Για να υπάρξει προσέγγιση του 1,3770 θα πρέπει να διασπαστούν οι αντιστάσεις στα 1,3730 και στα 1,3742.
Μεσοπρόθεσμη τάση: Ανοδική

USD/JPY: Η δοκιμασία των 101,67 γεν κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίασης ανοίγει το δρόμο για τα 101,38 γεν όπου είναι και η τελευταία στήριξη πριν από τα 100,75 γεν. Αντιστάσεις εντοπίζονται στα 102,02, τα 102,19 και τα 102,35 γεν.
Μεσοπρόθεσμη τάση: Πτωτική

GBP/USD: Η ισοτιμία εξακολουθεί να κινείται εντός του εύρους 1,6585-1,6727. Η χθεσινή προσέγγιση του 1,6724 μειώνει τη δυναμική μιας πτωτικής κίνησης, με τους αγοραστές να ωθούν την ισοτιμία προς τα 1,6727, τα 1,6751 και τα 1,6785. Στη συνέχεια η ισοτιμία θα επιχειρήσει να κινηθεί προς τα υψηλά τεσσάρων ετών στα 1,6822. Κλείσιμο κάτω από τα 1,6618 θα ανοίξει το δρόμο για τα 1,6585.
Μεσοπρόθεσμη τάση: Ανοδική

USD/CHF: Η χθεσινή συνεδρίαση και η ανοδική αντίδραση της ισοτιμίας δεν κατάφεραν να δώσουν μια ώθηση πάνω από τα 0,8900. Κλείσιμο πάνω από τα 0,8930 θα εοιβεβαιώσει το χαμηλό στα 0,8850 και θα ανοίξει το δρόμο για μι ακίνηση προς τα 0,9000. Τα 0,9000 όμως, αποτελούν σημαντική αντίσταση. Κλείσιμο κάτω από τα 0,8850 θα ανοίξει το δρόμο για τα 0,8800.
Μεσοπρόθεσμη τάση: Πλάγια

EUR/GBP: Η στήριξη στα 0,8200 βρίσκεται υπό πίεση και ένα κλείσιμο χαμηλότερα θα ανοίξει το δρόμο για τα 0,8159. Τα 0,8286 αποτελούν τη σημαντικότερη αντίσταση, ενώ πριν από τα επίπεδα αυτά υπάρχει αντίσταση στα 0,8245.
Μεσοπρόθεσμη τάση: Πτωτική

EUR/JPY: Η ισοτιμία πραγματοποίησε μια σημαντική ανοδική κίνηση από τα χαμηλά στα 138,79 γεν. Πλέον πρέπει να δούμε αν οι αγοραστές μπορούν να οδηγήσουν την ισοτιμία πάνω από τα 139,80 γεν με το στόχο στα 140,21 γεν. Κλείσιμο κάτω από τα 139,12 θα ανοίξει το δρόμο για τα 138,79 γεν και τα 138,25 γεν.
Μεσοπρόθεσμη τάση: Πλάγια

EUR/CHF: Η ισχυρή στήριξη στο 1,2150 οδήγησε τους αγοραστές να πρέπει να υπερασπιστούν την αντίσταση στο 1,2187. Η ισοτιμία ανέκαμψε από το 1,2157 και για να επιβεβαιωθεί η αντιστροφή θα πρέπει να δούμε κινήσεις πάνω από το 1,2187 και προς τα επίπεδα του 1,2205. Η στήριξη του 1,2163 αποτελεί το τελευταίο σημείο πριν τα χαμηλά του 1,2157.
Εβδομαδιαία τάση: Καθοδική

AUD/USD: Οι κινήσεις της Πέμπτης μετριάζουν τον σχηματισμό ‘κεφαλής-ώμων’ στο ημερήσιο διάγραμμα. Η ανατίσταση βρίσκεται στα επίπεδα του 0,9019 και 0,9028, με το χαμηλό της Πέμπτης στο 0,8904 να παραμένει ευάλωτο όσο η αντίσταση περιορίζει τις ανοδικές κινήσεις.Κάτω από το 0,8936 η ισοτιμία ενδεχομένως δοκιμάσει πάλι το χαμηλό του 0,8904 με στόχο το 0,8890 και 0,8819, σημείο που αποτελεί στήριξη μαζί με το 0,8835. Μόνο πάνω από το 0,9028 θα μπορούσε να αντιστραφεί η τάση ανοίγοντας το δρόμο για το 0,9051 και ενδεχομένως το 0,9082/87.
Εβδομαδιαία τάση: Πλάγια

Nordic Currencies

EUR/SEK: Τεχνικά η ισοτιμία δείχνει να έχει δυναμική να διορθώσει μέχρι τα επίπεδα του 8,9470 πριν κινηθεί χαμηλότερα, με διάσπαση του σημείου να μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα επίπεδα του 8,9600 και 8,9680.Ο RSI είναι πάνω από 50 με τον MACD και τους τεχνικούς σχηματισμούς θετικούς.Η ισοτιμία διαπραγματεύεται πάνω από τον 20άρη και κάτω από τον 50άρη ΚΜΟ,στο 8,9238 και 8,9337 αντίστοιχα.
Εβδομαδιαία τάση: Ανοδική
Μηνιαία τάση: Πλάγια


EUR/NOK: Δεν αποκλείεται διόρθωση μέχρι τα επίπεδα του 8,3060, ενώ κάτω από το 8,2660 η ισοτιμία μπορείο να κινηθεί μέχρι προς το 8,2520 και 8,2430. Ο RSI είναι κάτω από 50 με τον MACD αρνητικό. Η ισοτιμία διαπραγματεύεται κάτω από τον 20άρη και 50άρη ΚΜΟ, στα 8,2856 και 8,2963 αντίστοιχα.
Εβδομαδιαία τάση: Καθοδική
Μηνιαία τάση: Καθοδική


USD/SEK: Η ισοτιμία έχει στόχο το 6,4890 με ενδεχόμενη διάσπαση του 6,5290 να μπορεί να δώσει κινήσεις μέχρι τα επίπεδα του 6,5410 και 6,5490. Ο RSI είναι κάτω από 50 με τον MACD θετικό και θα πρέπει ο MACD να κινηθεί κάτω από το σημείο 0 προκειμένου να αναμένουμε περαιτέρω καθοδικές κινήσεις. Η ισοτιμία διαπραγματεύεται κάτω από τον 20άρη και πάνω από τον 50άρη ΚΜΟ,στο 6,5176 και 6,5113 αντίστοιχα.
Εβδομαδιαία τάση: Πλάγια
Μηνιαία τάση: Ανοδική


USD/NOK: Η πτωτική τάση παραμένει όσο διατηρείται η αντίσταση στο 6,0530, με ενδεχόμενη διάσπαση του σημείου να μπορεί να οδηγήσει μέχρι τα επίπεδα του 6,0680 και 6,0770. Ο RSI είναι κάτω από 50 με τον MACD και τους τεχνικούς σχηματισμούς αρνητικούς. Η ισοτιμία διαπραγματεύεται κάτω από τον 20άρη και 50άρη ΚΜΟ, στα 6,0515 και 6,0466 αντίστοιχα.
Εβδομαδιαία τάση: Καθοδική
Μηνιαία τάση: Καθοδική


NOK/SEK: Η ανοδική τάση παραμένει όσο διατηρείται η στήριξη στο 1,077 με ενδεχόμενη διάσπαση του σημείου να μπορεί να οδηγήσει μέχρι τα επίπεδα του 1,0750 και 1,0740. Ο RSI είναι πάνω από 50 με τον MACD και τους τεχνικούς σχηματισμούς θετικούς.Η ισοτιμία διαπραγματεύεται πάνω από τον 20άρη και τον 50άρη ΚΜΟ, στο 1,0770 και 1,0768 αντίστοιχα.
Εβδομαδιαία τάση: Πλάγια
Μηνιαία τάση: Πλάγια