Eurobank: Στα €1,5 δισ. οι ζημιές το 2013

MarketNews

Eurobank: Στα €1,5 δισ. οι ζημιές το 2013, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Συνεχίστηκε η ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων του ομίλου Eurobank στο τελευταίο τρίμηνο του 2013, καθώς διαμορφώθηκαν στα 177 εκατ. ευρώ, έναντι 148 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο και συγκριτικά με τα 84 εκατ. ευρώ του δ’ τριμήνου του 2012.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των κερδών προ προβλέψεων, το καθαρό αποτέλεσμα επηρεάστηκε δυσμενώς από έκτακτες ζημιές 563 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους 913 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του έτους και σε ζημιές 1,15 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2013. 

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παρουσίασε περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

Η επίτευξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η εκτιμώμενη επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στον ισολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης αποτελούν σημαντική εξέλιξη για την επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2014. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε τη σταθερή πορεία της, στη βάση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Ολοκληρώσαμε τη συγχώνευση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και η πλήρης λειτουργική ενοποίηση αναμένεται σύντομα και εντός χρονοδιαγράμματος. Ήδη έχουμε επιτύχει μεγάλο μέρος των συνεργειών που υπολογίζαμε από την ένταξη στον Όμιλό μας του Νέου ΤΤ και της Νέας Ρroton Βank.

Προχωρούμε σε περαιτέρω εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού μας, με συντηρητική πολιτική προβλέψεων.

Ενισχύουμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, αυξάνοντας σημαντικά το δείκτη κάλυψης των επισφαλειών. Σε λειτουργικό επίπεδο, πετύχαμε περαιτέρω μείωση του κόστους, σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, ενίσχυση της ρευστότητας (δείκτης δανείων προς καταθέσεις κάτω του 110%) και βελτίωση της προ προβλέψεων κερδοφορίας.

Παράλληλα συνεχίζουμε τις ενέργειες για ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης να βρει τη Eurobank σε ισχυρή θέση, ικανή να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία και να στηρίξει την επιστροφή της χώρας σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά».

Αναλυτικά, στο δ΄ τρίμηνο του 2013 ο όμιλος κατέγραψε: 

- Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (εξαιρουμένου του ΤΤ) κατά 16% σε €361εκ. το Δ΄ τρίμηνο, λόγω κυρίως της μείωσης του κόστους καταθέσεων και χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.

- Περαιτέρω εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και μείωση κατά 7% σε συγκρίσιμη βάση το 2013. Επιτυχής ολοκλήρωση εθελουσίας αποχώρησης 1.066 υπαλλήλων με ετήσιο όφελος €61εκ.

- Σημαντική πρόοδο στην ενοποίηση της Proton και του ΤΤ (επίτευξη συνεργιών ύψους €89εκ.) καθώς και στην υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας.

- Εξυγίανση του ισολογισμού, ομογενοποίηση πιστωτικών πολιτικών του ΤΤ και της Proton και ενίσχυση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σε €660εκ. το Δ΄ τρίμηνο. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 130 μονάδες βάσης σε 50%.

- Ίδια κεφάλαια €4,5δισ. Δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier 1) 11,3%.

- Περαιτέρω βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις σε 110% στο τέλος του Δ΄ τριμήνου. 

Ενοποίηση Proton, TT και Πρόγραμμα Μεταχηματισμού

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ομίλου σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί αναφορικά με τις δύο τράπεζες που αποκτήθηκαν εντός του 2013, την Proton και το ΤΤ. Ειδικότερα, η νομική και λειτουργική συγχώνευση της Proton έχει ήδη ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία, ενώ και η νομική συγχώνευση του ΤΤ ολοκληρώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2013. Η λειτουργική ενοποίηση του ΤΤ προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι συνέργειες από την ενσωμάτωση των δύο αυτών τραπεζών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν σε €203εκ. ετησίως από το 2015. Ήδη έχουν επιτευχθεί συνέργειες κόστους χρηματοδότησης (funding synergies) ύψους €56εκ., ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη συνεργειών κόστους ύψους €33εκ. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται το σχέδιο ενοποίησης με βάση την αρχή «Μία Τράπεζα – Δύο Εμπορικές Επωνυμίες», με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ΤΤ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το Πρόγραμμα Στρατηγικού Μετασχηματισμού της Τράπεζας εφαρμόζεται επίσης με επιτυχία και βασίζεται σε τρεις άξονες:

1. Στη διαχείριση κινδύνων και επισφαλειών.

2. Στην ενίσχυση της σχέσης με τους πελάτες για τη μεγιστοποίηση των εσόδων και τη βελτίωση της ρευστότητας.

3. Στο μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Για κάθε άξονα ξεχωριστά, η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η κεντροποίηση υπηρεσιών, η αναδιάρθρωση επιχειρηματικών μονάδων και ο επαναπροσδιορισμός των δομών διαχείρισης προβληματικών δανείων, καταλήγει η ανακοίνωση.