Προς ΑΜΚ ύψους €1,2 δισ. η Alpha Bank

MarketNews

Προς ΑΜΚ ύψους €1,2 δισ. η Alpha Bank, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλεί η Alpha Bank στις 28 Μαρτίου 2013, με θέμα ημερησίας διατάξεως την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού έως 1,2 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Το διοικητικό συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της συναλλαγής. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με υψηλής ποιότητος κεφάλαια και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό, όπως αναφέρει η Alpha Bank σε ανακοίνωσή της.

Η τράπεζα προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία.

Οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και Joint Bookrunners και έχουν δεσμευθεί να καλύψουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάτοχος του 81,7% του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank, έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στις ενέργειες της τράπεζας για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση του ισολογισμού της.

Οι σκοποί της ΑΜΚ

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως σκοπό:

    Να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητος κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της τράπεζας στο μέλλον.
    Να ικανοποιήσει τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος.
    Να διαμορφώσει τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III) σε 12,1% (μετά από την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών), βάσει των τελευταίων δημοσιευθέντων στοιχείων της 30 Σεπτεμβρίου 2013.
    Να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της τράπεζας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας.