Πρωτογενές πλεόνασμα €2,063 δισ. στο α’ δίμηνο

MarketNews

Πρωτογενές πλεόνασμα €2,063 δισ. στο α’ δίμηνο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Σημαντική διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 στα 2.063 εκατ. ευρώ, από 487 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Ξεπεράστηκε, μάλιστα, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1.047 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το εν λόγω δίμηνο  παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 487 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 527 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.463 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 427 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού του 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 7.869 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 580 εκατ. ευρώ ή 6,9% χαμηλότερα έναντι του στόχου, ενώ το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 6.879  εκατ. ευρώ, 454 εκατ. ευρώ ή 6,2% λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 είναι οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 86 εκατ. ευρώ ή 33,7%, οιλοιποί άμεσοι φόροι κατά 149 εκατ. ευρώ ή 67,7%, λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης και ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 175 εκατ. ευρώ ή 9,1%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κατά 131 εκατ. ευρώ ή 12,1% και 191 εκατ. ευρώ ή 92,0% αντίστοιχα, οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12,1%, καθώς και τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 218 εκατ. ευρώ ή 39,4% και 79 εκατ. ευρώ ή 10,6% αντίστοιχα.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (193 εκατ. ευρώ).

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει επίσης ότι τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.594 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.007 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Εν τω μεταξύ, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 8.976 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 587 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.563 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.369 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 844 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 789 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.207 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 774 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,5%, παρά την αύξηση στις δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης κατά 352 εκατ. ευρώ και των δαπανών για τόκους κατά 301 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.320 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 17,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 606 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 256 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και κατά 327 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.