ΔΙΧΘ: Απερρίφθη το αίτημα για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης

Capital

ΔΙΧΘ: Απερρίφθη το αίτημα για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης  , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το αίτημα της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης απέρριψε η δικαιοσύνη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η εταιρεία, στο πλαίσιο του άρθρου 99, είχε καταθέσει αίτημα ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης ώστε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους πιστωτές της για την επικύρωση ενός πλάνου εξυγίανσης της δραστηριότητάς της που θα διατηρούσε σε βιωσιμότητα τη ΔΙΧΘ.

Σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η εταιρία και ο όμιλος παρουσιάζουν σημαντικές συσσωρευμένες ζημιές και έχουν αρνητική καθαρή θέση ύψους 63,9 εκατ. ευρώ και 46,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, πραγματοποιώντας αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΔΙΧΘ υπερβαίνει τη συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της αντίστοιχα, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Επίσης, «καταγγέλθηκαν δανειακές συμβάσεις και αλληλόχρεοι λογαριασμοί από την τράπεζα Eurobank και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις συνολικού ύψους περίπου 34,7 εκατ. ευρώ. Αυτές οι συνθήκες, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους» αναφερόταν.

Η εταιρεία, όπως και το σύνολο του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, βρίσκεται στο «κόκκινο». Στο πλαίσιο αυτό νωρίτερα τον Μάρτιο σε σύσκεψη του υπουργείου Ανάπτυξης με τους επιχειρηματίες του κλάδου και εκπροσώπους των τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών εξετάστηκαν μέτρα για τη «σωτηρία» των χρηματοδοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρεις μεγάλες εταιρείες του κλάδου (Νηρέας, Σελόντα και Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες).