Κύπρος: Επιστροφή στις αγορές στο τέλος του 2015

StockWatch

Κύπρος: Επιστροφή στις αγορές στο τέλος του 2015 , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Την επιστροφή της Κύπρου στις αγορές προς το τέλος του 2015 ή αρχές του 2016 στοχεύει η κυβέρνηση, σύμφωνα με έγγραφο στρατηγικής που δόθηκε στη βουλή.

Το προσχέδιο της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής διαχείρισης δημόσιου χρέους ετοίμασε (για πρώτη φορά) το υπουργείο οικονομικών και καλύπτει την τριετία μέχρι το 2016.

Ο σημαντικότερος στρατηγικός στόχος είναι η ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους, που προς το παρόν στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στη λήψη χρημάτων από το μηχανισμό στήριξης.

Το υπουργείο αναγνωρίζει ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε βάσιμες εναλλακτικές επιλογές. Επομένως, η στρατηγική χρηματοδότησης βασίζεται στα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το ΔΝΤ.

Το υπουργείο ευελπιστεί όμως ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι έτοιμο να επιστρέψει στις αγορές.

Στο τέλος της περιόδου στρατηγικής,οι δείκτες επιτοκίου και διάρκειας αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή βελτίωση. Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος θα χαρακτηρίζεται από αυξημένους κινδύνους αναχρηματοδότησης, συναλλάγματος και αναπροσαρμογής επιτοκίων.

Σημειώνεται ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά το 2013 από €15,3 δισ. στα €18,5 δισ. με το ήμισυ της διαφοράς να αποδίδεται στο δανεισμό για την ανακεφαλαιοποίηση των ΣΠΙ €1,5 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Η υπόλοιπη διαφορά διοχετεύθηκε προς το δημοσιονομικό έλλειμμα και την αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του κράτους.

Αναφέρεται ότι λόγω του ότι τα δάνεια από το ΕΜΣ και το ΔΝΤ είναι μακροπρόθεσμα, η μέση σταθμική εναπομείνουσα διάρκεια του συνολικού χρέους έχει αυξηθεί στα 7,9 έτη. Ταυτόχρονα, το μέσο σταθμικό επιτόκιο έχει βελτιωθεί από 4,20% στις αρχές του έτους στο 3,57% μέχρι το τέλος του 2013.

Σημειώνεται ότι ο δανεισμός από τον ΕΜΣ φέρει διάρκεια 15,5 έτη και λήγει μετά το 2025. Οι πιο άμεσες λήξεις χρέους, δηλαδή των ετών 2014, 2015 και του πρώτου τριμήνου του 2016 καλύπτονται από νέο δανεισμό μέσω ΕΜΣ-ΔΝΤ με εξαίρεση το βραχυπρόθεσμο δανεισμό και το χρεόγραφο στήριξης της Λαϊκής Τράπεζας που μεταφέρθηκε στον ισολογισμό της Τρ. Κύπρου.

Με την αναδιάρθρωση των όρων του δανείου με τη Ρωσία, αναφέρεται, εξασφαλίστηκε ένα πιο ομαλό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής μεταξύ των ετών 2015 και 2021.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2014 ανέρχονται στα €4,8 δισ., το 2015 στα €5 δισ. και το 2016 στα €4,9 δισ. και περιλαμβάνουν, ετησίως, και το ομόλογο ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής (€1,9 δισ.).

Τα επιτόκια δανεισμού της Κύπρου αναμένεται να μειωθούν τα επόμενα έτη επιτρέποντας στη χώρα την επάνοδο στις αγορές.

Ο στόχος για την επάνοδο στις αγορές είναι από το τέταρτο τρίμηνο του 2015 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί την οργάνωση και εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι το 2015 ώστε οι αγορές να είναι έτοιμες να δεχθούν την νέα έκδοση χρέους.

Το γραφείο διαχείρισης δημοσίου χρέους θα πρέπει να διαχειριστεί και σταθεροποιήσει την αγορά γραμματίων εντός του 2014 αλλά και να εκτελέσει ένα σταθερό πρόγραμμα δημοπρασιών. Επίσης, στόχος είναι η επιστροφή στην αγορά Euro Commerxial Paper (ECP), συστηματική ενημέρωση των επενδυτών για την πορεία υλοποίησης του μνημονίου, η βελτίωση των όρων και διαχείριση του χρεογράφου ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής Τράπεζας. Επίσης η ανάπτυξη της υποδομής της αγοράς χρέους και η εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ανάλυσης χρέους.


Κίνδυνοι

Το υπουργείο επισημαίνει και τους κινδύνους που πιθανόν να εμποδίσουν ή να εκτροχιάσουν την επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής για το δημόσιο χρέος. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την αποτυχία σε σοβαρούς στόχους που καθορίζονται στο μνημόνιο, αρνητικές εξελίξεις στην αξιολόγηση της Κύπρου από τους οίκους αξιολόγησης, η συνεχιζόμενη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους και η αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών λόγω ενεργοποίησης υφιστάμενων κυβερνητικών εγγυήσεων.