Κομισιόν: «Πράσινο» για την πώληση της ΛΑΡΚΟ

MarketNews

Κομισιόν: «Πράσινο» για την πώληση της ΛΑΡΚΟ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το «πράσινο φως» για την ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ έδωσε η Κομισιόν. Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε μεν ότι οι κρατικές ενισχύσεις ύψους 136 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στο παρελθόν στην εταιρεία ήταν ασύμβατες προς την κοινοτική νομοθεσία και πρέπει να επιστραφούν, ωστόσο θεωρεί ότι δεν πρέπει να μεταφερθεί το βάρος της επιστροφής των ενισχύσεων στους νέους αγοραστές.

Τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν: Το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς. Η Επιτροπή εξέτασε, σε χωριστή έρευνα, κατά πόσον η πώληση θα είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίσει η επιχείρηση τη δραστηριότητά της με νέα επωνυμία.

Ωστόσο, καθώς η πώληση διεξάγεται μέσω ανοικτών διαγωνισμών και αφορά μόνο μέρος των δραστηριοτήτων της ΛΑΡΚΟ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται οικονομική συνέχεια και ότι η πώληση δεν πραγματοποιείται για να αποφευχθεί η επιστροφή της ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης. Συνεπώς, η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού, αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ.

Η Επιτροπή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ από το ελληνικό δημόσιο, όπως αύξηση κεφαλαίου ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ το 2009 και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων την περίοδο 2008-2010. Τα μέτρα αυτά δεν είχαν κοινοποιηθεί στην Κομισιόν για έγκριση, όπως απαιτούσαν οι κανόνες της Ε.Ε. Από την έρευνα προέκυψε ότι κανένας ιδιωτικός φορέας δεν θα είχε δεχθεί να επενδύσει στη ΛΑΡΚΟ υπό τέτοιους όρους και ότι, επομένως, τα εν λόγω μέτρα συνιστούσαν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της Ε.Ε. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε., μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο είτε σχεδίου αναδιάρθρωσης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της είτε σχεδίου εξυγίανσης για την εύρυθμη εκκαθάρισή της.