Την Παρασκευή οι νέες μετοχές της Alpha - Τι συμβαίνει σε Εθνική, Πειραιώς

Χαρίτος Σταύρος

Την Παρασκευή οι νέες μετοχές της Alpha - Τι συμβαίνει σε Εθνική, Πειραιώς, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Σήμερα περνάει από το Δ.Σ. η εισαγωγή των νέων μετοχών της Alpha Bank, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να υπολογίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Απριλίου, όπως άλλωστε έγραψε χθες το MN".

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αύξησης μετά την πλήρη κάλυψή της και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού 553.846.153,80 ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο και ποσού 646.153.846,10 ευρώ στο αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 4.770.717.957,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.969.059.858 μετοχές, εκ των οποίων:

α) 12.769.059.858 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και β) 200.000.000 προνομιούχες, εξαγοράσιμες, έγχαρτες, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ονομαστικές μετοχές εκδοθείσες δυνάμει του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,70 η καθεμία.

Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιορίσει το ποσοστό του στο 69,90%, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές θα κατέχουν το 8,38%, οι Έλληνες θεσμικοί το 0,98%, οι ιδιώτες επενδυτές το 6,29% και η ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές θα διαμορφωθεί στο 14,46%. Εάν το επενδυτικό fund του Κατάρ, Paramaount Service Holding Limited εάν ασκήσει και τα warrants που κατέχει, τότε το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέλθει σε 8,99%.

Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση ύψους 1,2 δισ. ευρώ και μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών 940 εκατ ευρώ, ο δείκτης core tier I θα διαμορφωθεί στο 12,2%.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2014 η τράπεζα θα εμφανίσει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της μείωσης των επιτοκίων στις καταθέσεις και τους κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Επίσης, προβλέπει αύξηση στα έσοδα από προμήθειες λόγω της αύξησης των χορηγήσεων και της μερικής αναθέρμανσης των εργασιών από αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση χαρτοφυλακίου αλλά και της ανάπτυξης των τραπεζοασφαλειών.

Αντίθετα, εκτιμά ότι τα έσοδα από χρηματοοικονομικές εργασίες θα είναι ελαφρώς μειωμένα εξαιτίας των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων του 2013.

Σε ό,τι αφορά τα προβληματικά δάνεια η τράπεζα τονίζει στο ενημερωτικό ότι «η υψηλή ποιότητα των εξασφαλίσεων που ζητά από τους πελάτες μειώνει την ανάγκη για περισσότερες προβλέψεις και θωρακίζει τα χαρτοφυλάκια».

Πειραιώς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες το ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς, ενώ περίπου 200 εκατ. ευρώ και από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να τρέξει η αύξηση κεφαλαίου και για τους Έλληνες επενδυτές. Θα αφορά στην κάλυψη ποσοσού 175 εκατ. ευρώ, δηλαδή αφορά στο 10% της αύξησης κεφαλαίου. Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσει στα €9,9 δισ, με το σχετικό δείκτη EBA Core Tier 1 να ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο του 16,8% (pro-forma).

Μέσω της πραγματοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει:

• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να συμβάλει από ισχυρότερη θέση στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της,

• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (€750 εκατ), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής της σύνθεσης,

• Να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.

Εθνική

Στην Εθνική οι εξελίξεις θα αργήσουν να τρέξουν, επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς. Αν και η τράπεζα τονίζει ότι δεν θα χρειαστεί αύξηση κεφαλαίου, η αγορά διατυπώνει την άποψη ότι η εκτίμηση της διοίκησης αφορά το παρόν και το τώρα. Από το Σεπτέμβριο και μετά και όσο θα πλησιάζει η δημοσιοποίηση των Ευρωπαϊκών stress tests, η  διοίκηση της τράπεζας ενδεχομένως να αναθεωρήσει τις απόψεις της. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον οι συνθήκες στη χρηματιστηριακή αγορά παραμένουν ευοίωνες, δεν αποκλείει κανείς, η ΕΤΕ να εκμεταλλευτεί τη θετική συγκυρία.  Προς το παρόν, η διοίκηση της ΕΤΕ έχει επεξεργαστεί σειρά εναλλακτικών λύσεων για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών χωρίς να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, με την Κομισιόν, ωστόσο, να θεωρεί ότι θα πρέπει και η ΕΤΕ να ακολουθήσει το δρόμο της Alpha και της Πειραιώς. Η Εθνική, έχει ζητήσει μία μικρή παράταση από την Κομισιόν στο χρόνο κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών προκρίνοντας σε αυτή τη φάση:

• Την πώληση ακινήτων

• Την έκδοση ομολογιακού δανείου

• Την  πώληση της Finasbank . Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς τΤο ποσοστό πώλησης δεν θα ξεπεράσει το 49%, εκφράζεται δε αισιοδοξία, ότι τα έσοδα και σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι σημαντικά καθώς η Τουρκική οικονομία (μετά τις εκλογές της Κυριακής και το συντριπτικό ποσοστό επικράτησης του Ερντογάν) δείχνει σημάδια ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει ταχύτατα.

• Την έκδοση Cocos δηλαδη Contigent  convertible Securities (μετατρέψιμων ομολόγων   χρεογράφων) με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα Cocos θα εκδοθούν σε τιμές αγοράς έτσι ώστε να μην θεωρηθεί από τις Βρυξέλλες ως κρατική ενίσχυση. Επί της ουσίας δηλαδή θα τιμολογηθούν και εάν θέλουν ξένοι επενδυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν. Τα Cocos είναι μετατρέψιμα ομόλογα με συγκεκριμένο επιτόκιο – και εφόσον η τράπεζα έχει χαμηλότερο Tier 1, τότε αυτόματα μετατρέπονται σε μετοχές.