Γ. Ζανιάς: Η νέα ανάπτυξη στη χώρα θα προκύψει από τον ιδιωτικό τομέα

MarketNews

Γ. Ζανιάς: Η νέα ανάπτυξη στη χώρα θα προκύψει από τον ιδιωτικό τομέα, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των δομών του νέου ΕΣΠΑ έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την συγκυρία καθώς μετά την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας η οποία επιτυγχάνεται αυτόν τον καιρό, περνάμε στην φάση της νέας αναπτυξιακής πορείας της χώρας και τα ποσά τα οποία έχουν συμφωνηθεί για το νέο ΕΣΠΑ είναι πολύ σημαντικά για την ενίσχυση αυτής της πορείας, ιδιαίτερα δεδομένων των ισχνών δυνάμεων του ελληνικού Προϋπολογισμού, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, μιλώντας στην Ημερίδα «Διαβούλευσης για το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στη διαδικασία αυτή διαμόρφωσης του νέου ΕΣΠΑ, ανέφερε ο κ.Ζανιάς, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αν και το ΕΣΠΑ αποτελεί δημόσιους πόρους, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η νέα ανάπτυξη στη χώρα θα προκύψει από τον ιδιωτικό τομέα. Γι αυτό και η διαμόρφωση του νέου ΕΣΠΑ πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγεί σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, με δεδομένο πως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι η ανεργία και πως τη μεγαλύτερη πηγή απασχόλησης αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜμΕ, οι τελευταίες πρέπει να ενισχυθούν ιδιαίτερα σε σχέση με τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα τα οποία έχουν, π.χ. τις δυσκολίες πρόσβασης στην χρηματοδότηση.

Η παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών οδήγησε σε σημαντική αναδιάρθρωση τον εταιρικό τομέα, με το μερίδιο των ΜμΕ (επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ.) να περιορίζεται στο 1/3 το 2012 από ½ το 2007. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη έρευνα συγκυρίας της ΕΤΕ, ο κύκλος εργασιών των ΜμΕ έχει περιοριστεί κατά 50% την τελευταία εξαετία (με το ποσοστό αυτό να αγγίζει ακόμα και το 90% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 100.000 ευρώ), ανέφερε ο κ.Ζανιάς.

Επισήμανε επίσης ότι υπάρχει εκτίναξη της διαφοράς επιτοκίων επιχειρηματικών δανείων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη στις 340 μονάδες βάσης το 2014 από 60 το 2008 έχει περιορίσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων αγγίζουν πλέον το 3,7% από 2,5% το 2007, ενώ η αύξηση αυτή είναι πιο έντονη για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκατ. ευρώ (5% από 3% το 2007).

Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρέμεινε κοντά στο 2% κατά την τελευταία εξαετία. «Αν και κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε μια σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, οι πιέσεις στη ρευστότητα παραμένουν και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δανείων παραμένουν σημαντικές. Έτσι ενώ οι πιέσεις από τη μειωμένη ζήτηση φαίνονται να αμβλύνονται, η περιορισμένη χρηματοδότηση συνεχίζει να αποτελεί πιεστικό πρόβλημα για τις ΜμΕ (αποτελώντας σημαντικό πρόβλημα για το 34% των ΜμΕ έναντι 17% κ.μ.ο. στην Ευρώπη). Υπό αυτά τα δεδομένα, το 42% των ΜμΕ έχει ακάλυπτες ανάγκες χρηματοδότησης, κυρίως γιατί δεν κάνει αίτηση από φόβο απόρριψης » πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του ΕΣΠΑ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων σε επιχειρήσεις που θα έχουν κριθεί με αυστηρά πιστωτικά κριτήρια βιώσιμες. Συγκεκριμένα, ένα κομμάτι των ΜμΕ είναι δυναμικό και λειτουργικά υγιές αλλά βρίσκεται σε δυσμενή θέση λόγω της πίεσης από τα αυξημένα επιτόκια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, το μερίδιο αυτό είναι της τάξης του 12% των ΜμΕ (επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μέχρι Euro10 εκατ.), το οποίο αντιστοιχεί σε κύκλο εργασιών 9,4 δισ. ευρώ ( 5% του ΑΕΠ). Αυτό το κομμάτι του εταιρικού τομέα θεωρούμε ότι αξίζει να διασωθεί και αυτός ο στόχος μπορεί να προωθηθεί μέσω της επέκτασης της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΣΠΑ για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ζανιάς.

Είναι επίσης σημαντικό οι ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ να εστιάσουν στην προώθηση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των ΜμΕ, καθώς αυτοί είναι οι δύο άξονες που παρέχουν εχέγγυα λειτουργικής ανάπτυξης. Η παροχή στοχευμένης χρηματοδότησης θεωρούμε ότι θα απελευθερώσει σημαντική δυνητική ανάπτυξη, καθώς η έλλειψη κεφαλαίων (σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία) φαίνεται να είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες τόσο για την εξωστρέφεια όσο και για την καινοτομία.

Η έμφαση στην παροχή κεφαλαίων κίνησης πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα, καθώς η μείωση στην εξωτερική χρηματοδότηση των ΜμΕ φαίνεται κυρίως να έχει προκύψει από τον περιορισμό των πιστώσεων από προμηθευτές.