Ρύθμιση 97.000 δανείων του ΟΕΚ

Ελεύθερος Τύπος

Ρύθμιση 97.000 δανείων του ΟΕΚ    , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ρύθμιση των στεγαστικών δανείων που έχουν λάβει 97 97.343 δικαιούχοι του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προωθεί το Υπουργείο Εργασίας με διατάξεις που θα περιληφθούν σε επικείμενο νομοσχέδιο. Η ρύθμιση αφορά δάνεια διάρκειας 15 ετών με επιδότηση επιτοκίου για τα 9 πρώτα έτη.

Η σχετική διάταξη θα προβλέπει ότι οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν τη διάρκεια των δανείων για όσο διάστημα συμφωνήσουν με την τράπεζα από την οποία δανειοδοτήθηκαν ώστε να καταστούν βιώσιμα.

Το δε μηνιαίο ποσό της δόσης θα μπορεί να μειωθεί από τα 1.000 ευρώ ακόμη και στα 100-150 ευρώ.

Η επιμήκυνση των δόσεων όμως, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια της επιδότησης επιτοκίου, που λήγει κανονικά στο 9ο έτος του δανείου.

Σημειώνεται δε ότι για τη σχετική διάταξη η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους των δανειστών οι οποίο δεν έχουν προβάλει αντιρρήσεις ενώ συμφωνία για τους όρους της ρύθμισης υπάρχει και με τις τράπεζες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και το αναλυτικό άρθρο της διάταξης, όπως αναφέρει η εφημερίδα, προβλέπεται ότι:

-Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους έξι μήνες ως προς τις καθυστερούμενες δόσεις τους.

- Ο ΟΑΕΔ -καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ- χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα, αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που προέβλεπε η αρχική σύμβαση.

-Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών (σ.σ. από την ψήφιση της διάταξης).

Όπως επισημαίνεται, πέραν των δανειοληπτών που θα πάρουν σημαντική ανάσα πρωτίστως με την μεγάλη μείωση που δύναται να συμφωνηθεί επί της μηνιαίας δόσης, εκτιμάται ότι «κερδισμένες» θα είναι και οι τράπεζες.

Αυτές, όπως επισημαίνεται «επωφελούνται από τη μετατροπή κόκκινων δανείων σε εξυπηρετούμενα δάνεια, και μάλιστα με επιτόκιο όφελος, διότι όταν ένα δάνειο παίρνει παράταση μπορεί να έχει μικρότερη δόση για το δανειολήπτη, αλλά οι τόκοι, που είναι το κέρδος της τράπεζας, χρεώνονται για περισσότερα χρόνια».

Μάλιστα, το όφελος για τις τράπεζες είναι διπλό καθώς με τη ρύθμιση αυτών των δανείων «θα πάρει και τα 280 εκατ. ευρώ που είναι το κόστος από την επιδότηση του επιτοκίου το οποίο βαρύνει τον ΟΑΕΔ