Τράπεζα Πειραιώς: Συγκεντρώθηκαν κεφάλαια €1,75 δισ. από την ΑΜΚ

MarketNews

Τράπεζα Πειραιώς: Συγκεντρώθηκαν κεφάλαια €1,75 δισ. από την ΑΜΚ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Συνολικά κεφάλαια ύψους 1.749.999.998,80 ευρώ, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, συγκέντρωσε η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ μέσα από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ειδικότερα, στη Δημόσια Προσφορά συγκεντρώθηκαν 174.999.999,20 ευρώ και στη Διεθνή Προσφορά 1.574.999.999,60 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων νέων μετοχών στο πλαίσιο της ΑΜΚ, ήτοι 1.029.411.764 νέες μετοχές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το δ.σ.της τράπεζας, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 2.580.593.913,48 ευρώ και θα διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια και α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ η κάθε μια και β) 1.266.666.666 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28/3/2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του προνομιούχου μετόχου της τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά το ποσό των 308.823.529,20 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή.

Οι μέες μετοχές διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building).

Η τιμή διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς).