Συμβούλιο Απασχόλησης συστήνει η κυβέρνηση

Ναυτεμπορική

Συμβούλιο Απασχόλησης συστήνει η κυβέρνηση, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Με στόχο την ανάληψη δράσεων για την ανάσχεση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης και υποστηρικτικές αυτού ομάδες εργασίας.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης αποτελείται από τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και τον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ο πρωθυπουργός, ο οποίος το συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του. Με βάση την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Απασχόλησης ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του πρωθυπουργού και είναι αρμόδιο για την προώθηση νέων πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, αλλά και για το συντονισμό δράσεων και πόρων από το σύνολο των υπουργείων και των φορέων του Δημοσίου, με στόχους την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της εντολής του το συμβούλιο προχωρά και σε διαδικασίες διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των ενεργειών που απαιτούν οι παραπάνω κρίσιμοι στόχοι.

Για την υποστήριξη του έργου του συμβουλίου συνιστάται Ομάδα Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, μέλη της οποίας είναι:

α. ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως πρόεδρος,
β. ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
γ. ο διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
δ. γενικοί γραμματείς υπουργείων
ε. τρεις εμπειρογνώμονες που προτείνονται ένας (1) από την τοπική αυτοδιοίκηση (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος), ένας (1) από την πλευρά των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) και ένας (1) από την πλευρά των εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και ορίζονται με απόφαση του προέδρου της Ομάδας Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Συνιστάται Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης για την στήριξη του έργου της Ομάδας  Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης.

Οπως αναφέρεται στην πράξη, οι  υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, συνεργάζονται με την Ομάδα Επεξεργασίας των Εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, με την Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης και το συμβούλιο για την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων αυτού καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων.