ΔΕΗ: Βγάζει ομολογιακό, επιβεβαίωση του ΜΝ

MarketNews

ΔΕΗ: Βγάζει ομολογιακό, επιβεβαίωση του ΜΝ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Σε προσφορά Ομολογιών (“Senior Notes”) €500.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών (“Senior Notes”) λήξεως το 2017 και Ομολογιών (“Senior Notes”) λήξεως το 2019 (οι «Ομολογίες»), προχωρεί η ΔΕΗ. Οι Ομολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ.

Οι Ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (“Global Exchange Market”) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας. Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την μερική προπληρωμή  υφιστάμενων δανείων, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών και για την πληρωμή των αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση των Ομολογιών.

Eπίσης, σε άλλη ανακοίνωση αναφέρεται ότι για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιχείρηση αναμένει έσοδα ελαφρώς μειωμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η ως άνω αναμενόμενη μείωση οφείλεται πρωτίστως στη  χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως ως αποτέλεσμα των ήπιων χειμερινών συνθηκών, καθώς και στην πρόσφατη μείωση των τιμολογίων για Πελάτες Υψηλής Τάσης. Η ΔΕΗ  αναμένει ότι τα προ προβλέψεων Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) θα μειωθούν σε ανάλογο ποσοστό συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Η ΔΕΗ αναμένει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου.

Νωρίτερα:

Οι ως άνω πληροφορίες βασίζονται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις και δεν προορίζονται να υπέχουν θέση περιληπτικής ανακοίνωσης των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. βασίζονται σε σειρά υποθέσεων και παραδοχών που εμπεριέχουν εγγενή αβεβαιότητα και υπόκεινται σε τροποποιήσεις.

 

 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΜΝ σήμερα το απόγευμα ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ στο Λονδίνο. Ο στόχος είναι η άντληση μέσω δύο ομολογιακών 500 εκατ. ευρώ. Το roadshow βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται και ανακοίνωση στο Χ.Α.