Alpha Bank: Ζούμε ιστορικές στιγμές

MarketNews

Alpha Bank: Ζούμε ιστορικές στιγμές , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Διανύουμε μια ιστορική συγκυρία για την Ελλάδα, με την επικύρωση από τη Eurostat του πρωτογενούς πλεονάσματος, την έγκριση της δόσης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους €6,3 δισ, που, σε συνδυασμό με την επικείμενη ανάκαμψη της οικονομίας το 2014 και την ήδη επιτευχθείσα προνομιακή έξοδο των τραπεζών και του ελληνικού δημοσίου στις αγορές, συμβάλλουν αναμφισβήτητα στην έξοδο της Ελλάδος από τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική κρίση της ιστορίας της.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της εβδομαδιαίας ανάλυσης της Alpha Bank.

Όπως σημειώνει η προσδοκία για θετική αύξηση του ΑΕΠ από το 1ο 3μηνο του 2014 ενισχύεται τώρα:

α) από την αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό κατά 17,3% σε ετήσια βάση στο 1ο 2μηνο.2014 και, επίσης, των εισπράξεων από τη ναυτιλία κατά 5,6% και παρά τη μικρή πτώση των εξαγωγών αγαθών και λοιπών υπηρεσιών στο ανατιμημένο ευρώ κατά -1,3% σε ετήσια βάση,

β) από την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,5% σε ετήσια βάση στο 1ο 2μηνο.2014,

γ) από την αύξηση της δαπάνης για δημόσιες επενδύσεις κατά 91,6% στο 1ο 3μηνο 2014 και την ταυτόχρονη αύξηση των εισπράξεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ-28 κατά 26,2% και, το σπουδαιότερο,

δ) από την αύξηση της καθαρής μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά 40,9 χιλ. άτομα στο 1ο 3μηνο 2014, έναντι της πτώσης της κατά -8,8 χιλ. άτομα στο 1ο 3μηνο.2013, που οδήγησε σε αξιοσημείωτη πτώση της ανεργίας στο 26,8% τον Ιαν. 2014, από 27,3% τον Δεκ. 2013 και από 27,6% τον Ιαν. 2013.

Η ανάκαμψη αυτή της ελληνικής οικονομίας προέρχεται από κλάδους στους οποίους η χώρα κατέχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα (τουρισμός, γεωργία, πολλοί σημαντικοί βιομηχανικοί κλάδοι) μετά την σταδιακή άρση των εμποδίων που καθήλωναν την ανάπτυξή τους το 2011 και το 2012 και σε κάποιο βαθμό έως και τα μέσα του 2013.

Τα εμπόδια στην ανάκαμψη και ανάπτυξη αυτών των κλάδων και της χώρας γενικότερα έως τις αρχές του 2013 είναι τώρα ευρύτερα γνωστά: Η συστηματική καλλιέργεια κλίματος οικονομικής κατάρρευσης της χώρας και εξόδου της από το ευρώ, οι ανεξέλεγκτες κινητοποιήσεις και ταραχές που έδιωξαν τους ξένους τουρίστες από την Αθήνα, την κρουαζιέρα, και από άλλες περιοχές, η έλλειψη ρευστότητας λόγω της φυγής των καταθέσεων και της μη καταβολής των δόσεων της χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τη ΖτΕ και από το ΔΝΤ, ο καταποντισμός των επενδύσεων που εξαρτώνται από το κράτος με ουσιαστική διακοπή της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2012, η υπερφορολόγηση σημαντικών παραγωγικών κλάδων της χώρας (όπως, π.χ., του κλάδου των ακινήτων το 2013), η πλήρης διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας σε κλάδους των οποίων η παραγωγή ήταν εξαρτημένη από κρατικές προμήθειες (π.χ., στα ναυπηγεία και τις αμυντικές βιομηχανίες), κ.ά.

Επομένως, αντίθετα με τις προβλέψεις περί κατάρρευσης και εξόδου από το ευρώ, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και μάλιστα με σημαντική αύξηση της απασχόλησης και με έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας μείωσης της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας, σημειώνει η Alpha Bank.

Η έξοδος στις αγορές

Η Ελλάδα πέτυχε την έγκαιρη έξοδό της στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο η πρόσβαση στις αγορές, δεν συνίσταται μόνο στα €3 δισ. που δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο, με επιτόκιο 4,95% (που μειώθηκε ήδη στο 4,76% στη δευτερογενή αγορά) και με προσφορά κεφαλαίων άνω των €20 δισ. Επιπλέον, συνίσταται και στα ακόλουθα:

α) Στο ότι τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΔ) ύψους περί τα €15 δισ. τα οποία είχαν εκδοθεί με μέσο επιτόκιο άνω του 4,2%, αναμένεται τώρα να αναχρηματοδοτηθούν με μέσο επιτόκιο κάτω του 3% και με μεγάλη συμβολή από ξένους επενδυτές.

β) Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί ίδια κεφάλαια ύψους €2,95 δισ. από τις δύο μεγάλες συστημικές τράπεζες της χώρας (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για άντληση επιπλέον ιδίων κεφαλαίων ύψους €5,4 δισ. από την Eurobank και από την Εθνική Τράπεζα.

γ) Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί κεφάλαια ύψους €1,25 δισ. μέσω ομολογιακών εκδόσεων με πολύ ικανοποιητικά επιτόκια από δύο συστημικές τράπεζες. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι τράπεζες ήδη προχωρούν σε εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών τους, ύψους €4,5 δισ, που είχαν αγοραστεί από το ελληνικό δημόσιο το 2009. Ήδη η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά των δικών της προνομιούχων μετοχών ύψους €940 εκατ. και επίκειται αντίστοιχη ενέργεια και από την Τράπεζα Πειραιώς και, αργότερα, και από τις δύο άλλες συστημικές τράπεζες. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το δημόσιο χρέος της χώρας και οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου τον Μάιο 2014 θα έχουν μειωθεί κατά €4,5 δισ.

Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους €11 δισ. του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δεν θα χρειάζονται πλέον για την κάλυψη των εναπομεινάντων κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, αφού αυτές οι ανάγκες θα έχουν καλυφθεί πλήρως και με το παραπάνω από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, τα διαθέσιμα του ΤΧΣ, τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν καταγραφεί καν στο δημόσιο χρέος, θα επιστραφούν έγκαιρα στο EFSF με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης της χώρας.

Επομένως, με την ολοκλήρωση των ΑΜΚ και των τραπεζών που είναι σε εξέλιξη, το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί απότομα από τα €318,7 δισ. (175,1% του ΑΕΠ) που ανακοίνωσε σήμερα (23.4.2014) η Eurostat, στα €303,2 δισ. (166,5% του ΑΕΠ) στους επόμενους μήνες.