Κύπρος: Σενάρια σοκ για ακίνητα στα stress tests

StockWatch

Κύπρος: Σενάρια σοκ για ακίνητα στα stress tests , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Επιστροφή των τιμών των οικιστικών ακινήτων στα επίπεδα του 2004 προνοεί το ακραίο σενάριο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τις μεγάλες κυπριακές τράπεζες.

Οι βασικές παράμετροι που θα περιληφθούν στην πανευρωπαϊκή άσκηση ανακοινώθηκαν χθες από την ΕΑΤ, ξαφνιάζοντας τους εγχώριους τραπεζίτες που ανέμεναν ότι οι κυπριακές αρχές θα έπειθαν τις ευρωπαϊκές αρχές να μετριάσουν τις παραμέτρους για διόρθωση στις τιμές ακινήτων.

Στην άσκηση συμμετέχουν οι Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική και Συνεργατισμός, που θα πρέπει να διατηρήσουν κύρια βασικά ίδια κεφάλαια 5,5% με το βασικό σενάριο και 8% με το ακραίο.

Το ύψος των κεφαλαίων εξαρτάται από τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί η ΕΑΤ, κάποιες από τις οποίες – όπως ο χρόνος που χρειάζονται οι τράπεζες να εκποιήσουν ακίνητα – παραμένουν άγνωστες.

Η άσκηση θα ολοκληρωθεί πριν την ένταξη των τριών μεγάλων τραπεζών στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό το Νοέμβριο.

Μακροοικονομικά σενάρια

Οι παράμετροι της ΕΑΤ που ανακοινώθηκαν χθες περιλαμβάνουν σχετικά ήπιες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας. Το βασικό σενάριο είναι αυτό του προγράμματος και το ακραίο προνοεί συρρίκνωση 6,3% το 2014, 0,5% το 2015 και ανάπτυξη 1,1% το 2016. Η ανεργία αναμένεται να μείνει κάτω από το 20% και ο πληθωρισμός κάτω από 1%.

Οι εκτιμήσεις για απομείωση της αξίας των κυπριακών 10-ετών ομολόγων είναι 4,7% για το 2014, 7,9% το 2015 και 8,9% το 2016, αντανακλώντας τη μείωση των αποδόσεων τους τελευταίους μήνες.

Παράμετροι σοκ για ακίνητα
Σε σχέση με τις τιμές των οικιστικών ακινήτων, η ΕΑΤ υπολογίζει ότι με το βασικό σενάριο οι τιμές θα μειωθούν σωρευτικά κατά 14,2% μέχρι το 2016. Οι αξίες των ακινήτων επηρεάζουν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που διαθέτουν οι τράπεζες έναντι των πιστώσεων που έχουν παραχωρήσει.

Με το ακραίο σενάριο οι τιμές προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 29,9%. Το 2014 η μείωση θα φθάσει το 11,9%, το 2015 το 11% και το 2016 το 7%.

Το μέγεθος της σωρευτικής μείωσης στις τιμές των ακινήτων ξεπερνά το ακραίο σενάριο της Pimco, που είχε υπολογίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών βάσει παραδοχών για σωρευτική μείωση στις τιμές οικιστικών ακινήτων το 2012 με 2015 ύψους 24%.

Η μείωση που υπολογίζεται στο ακραίο σενάριο για την Κύπρο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ευρωζώνη, μετά από αυτή της Γαλλίας, και η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών που δέχθηκαν διακρατική στήριξη.

Με βάση στοιχεία της ΕΚΤ, οι τιμές οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 24% από το 2008, όταν είχαν φθάσει σε ιστορικό υψηλό.

Με το ακραίο σενάριο της ΕΑΤ οι τιμές υπολογίζεται ότι θα επιστρέψουν στα επίπεδα του 2004, όταν η Κύπρος είχε ενταχθεί στην ΕΕ.

Για εμπορικά ακίνητα οι παραδοχές της ΕΑΤ είναι ηπιότερες σε σύγκριση με αυτές για τα οικιστικά ακίνητα.

Με το βασικό σενάριο θα μειωθούν συσσωρευτικά κατά 8,9% μέχρι το 2016 και με ακραίο κατά 17,4%.

Οι παράμετροι των stress tests για τις τιμές ακινήτων προβληματίζουν τους τραπεζίτες, πως ήλπιζαν πως οι ευρωπαϊκές αρχές θα υιοθετούσαν ηπιότερα σενάρια.

Οι ελπίδες εγχώριων τραπεζών για αποφυγή νέας κεφαλαιακής στήριξης στρέφονται πλέον στην όποια διακριτική ευχέρεια υπάρχει στα μοντέλα των ευρωπαϊκών αρχών για μετριασμό των υπολογισμών για νέα κεφάλαια.

Η Ελληνική Τράπεζα ήδη ανακοίνωσε συνεδρία του ΔΣ για εξέταση θεμάτων κεφαλαίου. Ένα σενάριο είναι ότι, σε περίπτωση που χρειαστούν επιπρόσθετα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα αξιόγραφα κεφαλαίου, ενώ ένα δεύτερο σενάριο είναι η έκδοση νέου κεφαλαίου με την προοπτική ενίσχυσης του ποσοστού κάποιων εκ των υφιστάμενων μετόχων.