ΔΕΗ: ’Μάζεψε’ €700 εκατ. από τις αγορές, με επιτόκιο 4,75 - 5,5%

MarketNews

ΔΕΗ:

Ελκυστικό επιτόκιο για τη ΔΕΗ σε σχέση με τα "εντακάρια" και τα εννιάρια του παρελθόντος, επέτρεψαν στη ΔΕΗ να σηκώσει από τις αγορές 700 εκατ. ευρώ, με δύο ομολογιακές εκδόσεις (3τία, 5ετία)που απευθύνονταν σε διεθνείς επενδυτές  και επιτόκιο μεταξύ 4,75 – 5,5%. Η υπερκάλυψη έφτασε στο 1,5 δις. ευρώ, ενώ η ΔΕΗ ζητούσε 500 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, με το προϊόν των ομολόγων, η ΔΕΗ θα αξιοποιήσει ένα μέρος για την αποπληρωμή μέρους του κοινοπρακτικού δανείου των 2,2 δισ. ευρώ, τη σύναψη του οποίου ολοκλήρωσε πριν από το Πάσχα, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με ελληνικές τράπεζες.

Στους όρους του δανείου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πρόβλεψη για αποκλιμάκωση του επιτοκίου του εφόσον η εταιρεία προχωρήσει σε αποπληρωμές.

Ένα μέρος επίσης θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη κεφαλαιουχικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, ενώ δεν αποκλείεται το μικρότερο μέρος να διοχετευθεί για τη βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η S&P έχει το ομόλογο που εξέδωσε η ΔΕΗ το έχει αξιολογήσει με «Β», ενώ ο ίδιος οίκος στις αρχές Απριλίου αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ σε «Β», από CCC. Η αναβάθμιση αυτή εξάλλου, άνοιξε το δρόμο για έξοδο της Δημόσιας Επιχείρησης στις διεθνείς χρηματαγορές.