Συνάλλαγμα: Η απαραίτητη προσθήκη σε κάθε χαρτοφυλάκιο

Αλωνιστιώτης Χρήστος

Συνάλλαγμα: Η απαραίτητη προσθήκη σε κάθε χαρτοφυλάκιο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Παρά το γεγονός ότι το 2017 ο S&P 500 συνέχισε το ισχυρό ανοδικό του τέμπο με κέρδη 25%, η βασική συζήτηση στις τάξεις των επενδυτών αλλά και των επαγγελματιών, είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη αποδόσεων σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Σε συνθήκες χαμηλών αποδόσεων, οι επενδυτές ωθούνται συνεχώς στην αγορά όλο και περισσότερων μετοχών ή στην αγορά ομολόγων μακρινής λήξης ή χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης, για να βρουν ικανοποιητικές αποδόσεις. Αυτό όμως συνεπάγεται την ανάληψη συνεχώς μεγαλύτερου ρίσκου για το χαρτοφυλάκιο.

Το πρόβλημα αυτό απαιτεί καινοτόμες λύσεις οι οποίες βρίσκονται έξω από τα στενά και δεσμευτικά όρια της παραδοσιακής διαχείρισης χαρτοφυλακίων και συγκεκριμένα στην αναζήτηση επενδυτικών επιλογών που προσφέρουν επενδυτικές λύσεις υψηλής αρνητικής συσχέτισης με τις μετοχές και με τα ομόλογα.

Η αγορά που προσφέρει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επιτρέπει την επίτευξη σταθερά ικανοποιητικών αποδόσεων με μικρότερο αναλαμβανόμενο ρίσκο από τις μετοχές και τα ομόλογα (συνολικά σε ένα χαρτοφυλάκιο), είναι το συνάλλαγμα. Το συνάλλαγμα αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική αγορά και πλέον αποτελεί τμήμα των χαρτοφυλακίων ακόμα και συνταξιοδοτικών ταμείων.

Η χρησιμότητα του συναλλάγματος ως επενδυτική επιλογή είναι απαραίτητη ακόμα και στον επενδυτή των λίγων χρημάτων, ο οποίος επενδύει σε ξένες αγορές (ξένο νόμισμα) και υπόκειται στον κίνδυνο του νομίσματος.

Ένα μικρό παράδειγμα για να γίνει πλήρως κατανοητή η χρησιμότητα του συναλλάγματος ως επενδυτική επιλογή είναι το ακόλουθο: ένα χαρτοφυλάκιο $200.000 επενδεδυμένο σε ομόλογα θα μπορούσε να αποδώσει το 2017 ακόμα και 5,0% (high risk). Αν ο επενδυτής έχει ως νόμισμα το ευρώ, τότε με την πτώση του δολαρίου κατά 11% το 2017, βγήκε απλά ζημιογόνος.

Οι επιλογές που είχε αυτός ο επενδυτής θα μπορούσε να είναι δυο: είτε να ακολουθήσει μια συντηρητική επιλογή hedging για να μειώσει τον κίνδυνο συναλλάγματος είτε να επιλέξει μια ενεργητική διαχείριση συναλλάγματος ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών.

Γίνεται φανερό ότι η επένδυση σε συνάλλαγμα αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική η οποία προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικό risk/return σε σχέση με τις μετοχές και τα ομόλογα. Επίσης, το συνάλλαγμα έχει μερικά χαρακτηριστικά που το κάνουν απαραίτητο σε ένα χαρτοφυλάκιο.

Χαμηλή συσχέτιση με άλλες αγορές

Από την έναρξη της πιστωτικής κρίσης και ύστερα, οι περισσότερες αγορές απέκτησαν μια υψηλή θετική συσχέτιση, η οποία δυσκόλεψε σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια για την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων με παράλληλη διατήρηση του ρίσκου σε χαμηλά επίπεδα. Το συνάλλαγμα, ιστορικά διατηρεί χαμηλό βαθμό συσχέτισης με τα υπόλοιπα asset classes.

Μοναδικές ευκαιρίες για κέρδη

Το συνάλλαγμα είναι μια εξαιρετική αγορά η οποία προσφέρει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για την επίτευξη κερδών. Και αυτό γιατί το μέγεθος της αγοράς αποκαλύπτει ένα εντελώς διαφορετικό micro-structure από αυτό των μετοχών και των ομολόγων. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, από τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, το γεγονός ότι χρησιμοποιείται για το διεθνές εμπόριο αλλά και για επενδύσεις, του προσδίδει μοναδικά χαρακτηριστικά.

Μελέτες, από μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, αποδεικνύουν ότι η προσθήκη του συναλλάγματος σε ένα χαρτοφυλάκιο, προσφέρει μείωση του κινδύνου και υψηλότερα κέρδη μακροπρόθεσμα.

Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Το συνάλλαγμα αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για επένδυση και οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν έμπειρες και εξειδικευμένες επενδυτικές εταιρίες προκειμένου να έχουν μια επαγγελματική προσέγγιση. Το συνάλλαγμα ως επένδυση, δεν έχει καμία σχέση με το trading το οποίο έχει γίνει γνωστό ευρέως και στην Ελλάδα.

Ένα χαρτοφυλάκιο απαιτεί την παρακολούθηση από επαγγελματίες για να αποφέρει κέρδη και να μειώσει τους κινδύνους. Οι επενδυτές, δεν θα πρέπει να πιστέψουν μαγικές λύσεις, ούτε και ότι θα μπορέσουν να αναλάβουν το ρόλο του διαχειριστή στα χρήματά τους.