Ν. Αναστασιάδης: Κύρια πρόκληση τα NPLs

StockWatch

Ν. Αναστασιάδης: Κύρια πρόκληση τα NPLs , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η κύρια πρόκληση, ανέφερε απόψε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων(ΟΕΒ), τόνισε ότι προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων του τραπεζικού τομέα η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα καταβάλουν συντονισμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν την καλύτερη υπό τις περιστάσεις δυνατή λύση.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η κυβέρνηση προωθεί την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να θεσπιστεί ένα κατάλληλο πλαίσιο και σχετικοί νόμοι αναδιάρθρωσης χρεών. Στο ίδιο πλαίσιο, θα ρυθμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο περί αφερεγγυότητας ενώ έχει ήδη ενισχυθεί ο ρόλος του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, ώστε μέσω διαμεσολάβησης να παρέχονται κίνητρα στις τράπεζες και στους δανειζόμενους να προβαίνουν σε αμοιβαίες διευθετήσεις των δανείων.

Περαιτέρω, ανέφερε, η έλλειψη επαρκούς ρευστότητας σε συνδυασμό με τα ψηλά επιτόκια περιορίζουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης του επιχειρηματικού τομέα ώστε να προβεί σε κερδοφόρες επενδύσεις. Για την άμβλυνση του προβλήματος της ρευστότητας η κυβέρνηση προχωρεί κανονικά με τη συμφωνία της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με την οποία η Κύπρος θα μετατραπεί σε Χώρα Δραστηριοτήτων. Ήδη, την περασμένη Πέμπτη, μετά την επιτυχημένη επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών στη Βαρσοβία υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης με την EBRD μέσω της οποίας η τράπεζα θα διαθέσει μέχρι και €600 εκ. για επενδυτικές δραστηριότητες, στην περίοδο 2014-2020. Επίσης, η EBRD θα αναλάβει τη διαχείριση του 18% του κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου που αφορά το μερίδιο της πρώην Λαϊκής.

Παράλληλα, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Κύπρος θα μπορεί να χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα σε καίριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ενώ άμεσα επίκειται η σύσταση του Χρηματοδοτικού Οργανισμού Κύπρου που αναμένεται να παρέχει περισσότερη ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας με τη συμβολή της Γερμανικής Τράπεζας Επενδύσεων.
Μέτρα για τράπεζες

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στα πλαίσιο ενδυνάμωσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, το υπουργείο Οικονομικών σε στενή συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα προβαίνει σε μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός μας τομέας. Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου έχουν προωθηθεί σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό εποπτικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Η διατήρηση και η ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας αποτελούν το βασικό άξονα πάνω στον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομία αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των τωρινών και μελλοντικών γενεών», τόνισε.

Στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για τις αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πολλαπλά οφέλη, τόσο τους ίδιους τους ημικρατικούς οργανισμούς, όσο και την κυπριακή οικονομία, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, η κυβέρνηση υλοποιεί συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει την αποκρατικοποίηση 7 κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Παράλληλα προωθεί και την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, εξελίξεις που αναμένεται να φέρουν μεσοπρόθεσμα πολλαπλά οφέλη στην οικονομία μέσω της μείωσης του διοικητικού κόστους και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Ηπιότερη η ύφεση

Στην ομιλία του ο πρόεδρος, ανέφερε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2014 αναμένεται να είναι, της τάξης του -4.2% από -4.8% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη της τρόικας. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η διατήρηση περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και η συνεχιζόμενη διόρθωση στις δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι αρνητικός (-1%) σε συνέχεια του χαμηλού επιπέδου του προηγούμενου έτους και στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας το 2014, αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 18.6%, χαμηλότερο ωστόσο, από το 19.2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη της τρόικας.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η επάνοδος της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά είναι η μόνη οδός που μπορεί να οδηγήσει σε σίγουρη και σταδιακή μείωση της ανεργίας. «Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ύφεσης στην αγορά εργασίας, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα που παρατηρείται υποβοηθούν στο να αμβλυνθούν οι οικονομικές επιπτώσεις ενώ παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στο εργατικό κόστος, κάτι που διανοίγει προοπτικές και ευκαιρίες.

«Οι οικονομικές προοπτικές για το 2014 εξακολουθούν να είναι δύσκολες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία είναι μεγάλες. Κλειδί αποτελεί η επίδοση στον τομέα του τουρισμού και των επαγγελματικών υπηρεσιών, χωρίς να παραγνωρίζω τη ναυτιλία, η οποία επίδοση θα εξαρτηθεί κυρίως από τις εξελίξεις στη Ρωσία και Ουκρανία.

Ανέφερε ότι η αξιοποίηση της Κύπρου και η μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω στρατηγικών συμμαχιών με γείτονες χώρες μπορούν να βοηθήσουν για ταχύτερη έξοδο από την οικονομική κρίση.

"Το ίδιο βεβαίως και οι επενδύσεις από το εξωτερικό και δεν είναι τυχαία μια σειρά μέτρων και κινήτρων που υλοποιήσαμε και εξ όσων τουλάχιστον πληροφορούμε ήδη άρχισαν να αποδίδουν. Ελπίζω, χωρίς να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, ότι σύντομα θα έχουμε τις πρώτες επενδύσεις, πέραν από τις Τράπεζες Αναπτύξεως και Ανασυγκρότησης, από ιδιωτικά ταμεία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας".

Επίσης σημείωσε ότι, η διαφύλαξη, η προώθηση και η ορθολογιστική αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με την εμπέδωση της διαρκούς δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας μπορούν να ξαναδώσουν μεσοπρόθεσμα στην Κύπρο τον αναγκαίο δυναμισμό για να καταφέρει να διανύσει το δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της.

«Το οικονομικό περιβάλλον θα εξακολουθήσει για κάποια περίοδο να είναι δύσκολο. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και συστηματικά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη για προώθηση πρόσθετων μέτρων. Όχι αυστηρών μέτρων αλλά πρόσθετων μέτρων που να δημιουργούν τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που αφορούν τη οικονομική ανάπτυξη, δημοσιονομικές ανισοσκέλιες, στρεβλώσεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα».

«Στην προσπάθεια αυτή δεν υπάρχουν ούτε εύκολες ούτε μαγικές λύσεις. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Χωρίς επικίνδυνους ακροβατισμούς ή αδόκιμες συνταγές που ενέχουν κινδύνους πολύ μεγαλύτερους από τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε και συμφωνήσαμε να τηρήσουμε, να προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους όπως πράξαμε μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να έχουμε τα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τουλάχιστον τα δημοσιονομικά, αλλά και τα θετικά που σημειώνονται στις τέσσερεις αξιολογήσεις από πλευράς Τρόικας. Στην προσπάθεια ανάκαμψης και επιστροφής στην οικονομική ευημερία κανείς δεν περισσεύει. Η κυβέρνηση επιθυμεί τη μέγιστη συναίνεση και συνεργασία όλων των πολιτικών, παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων του τόπου.

Με τη συνέργεια όλων, με δυσκολία, αλλά με σιγουριά και σταθερότητα θα μπούμε ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης, απαλλαγμένοι την ίδια ώρα και από τις όποιες παθογένειες του παρελθόντος».

"Αναλογιζόμενος το μέγεθος όλων αυτών των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και την ευθύνη που έχουμε ως ηγεσία του τόπου, εκφράζω έκκληση για συνέχιση του πνεύματος συνεργασίας που έχει επιδειχτεί με τόση υπευθυνότητα από όλους τους κοινωνικούς εταίρους μέχρι στιγμής. Αναμένω αλλά και ταυτόχρονα είμαι σίγουρος ότι η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει την απαραίτητη βούληση για συνεργασία, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, έτσι ώστε μέσα από συνθήκες εργατικής ειρήνης να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους, τα προγράμματα και να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά για την πατρίδα μας. Οι στιγμές είναι δύσκολες και η ενότητα μεταξύ μας είναι απολύτως απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας"

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε μια πορεία προσαρμογής και σταδιακής ανάκαμψης, την οποία καλούμαστε όλοι, με προσεχτικά βήματα και με την άσκηση ορθολογικής οικονομικής πολιτικής να ξεπεράσουμε επιτυχώς.

«Ως φυσικό επακόλουθο της βελτίωσης της οικονομίας, οι δείκτες εμπιστοσύνης και οι αξιολογήσεις των Διεθνών Οίκων παρουσιάζουν μια σταδιακή και σταθερή βελτίωση και οι ανισορροπίες σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, έχουν σμικρυνθεί».

«Με αυτό τον τρόπο η Κύπρος ξανακερδίζει τη διεθνή αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη εκ μέρους των αγορών και των επενδυτών και την ίδια ώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη».