ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €4,8 εκ.

MarketNews

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €4,8 εκ., ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €4,8 εκ. έναντι €4,0 εκ. το α τρίμηνο 2013, αυξημένα κατά 20%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α τρίμηνο του 2014, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,08, έναντι €0,06 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα €10,2 εκ. το α’ τρίμηνο 2014 έναντι €8,85 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €9,9 εκ. έναντι €8,6 εκ.

Στο α’ τρίμηνο 2014 ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από την διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β’ τρίμηνο του 2013. Το α’ τρίμηνο 2014 σε warrants πραγματοποιήθηκε το 10,7% της αξίας και το 19,7% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών.

Συγκεκριμένα, η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 98% το α’ τρίμηνο 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (€72,1 δις έναντι €36,4 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €107,5 εκ. έναντι €65,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 65%. Η ρευστότητα της αγοράς επίσης παρουσίασε αύξηση, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 51,2 εκ. μετοχές έναντι 40,0 εκ. μετοχών το α’ τρίμηνο 2013.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 36% (40,4 χιλ. έναντι 62,7 χιλ.) , ενώ τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη μείωση 14% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 4,8%, στα €3,9 εκ., από τα €4,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχη μείωση 4,8% παρουσίασε το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου και διαμορφώθηκε στα €3,67 εκ. έναντι €3,86 εκ. το 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα €6,6 εκ. έναντι €5,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΧΑΕ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helex.gr).