ΕΛΠΕ: Βελτίωση αποτελεσμάτων σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου

MarketNews

ΕΛΠΕ: Βελτίωση αποτελεσμάτων σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ανοδικά κινείται σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ο Όμιλος των ΕΛΠΕ, καταγράφοντας βελτίωση αποτελεσμάτων, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης.  Στο Α΄ Τρίμηνο του έτους, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 51 εκ. ευρώ (+35% έναντι Α’ Τριμ. 2013).

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, την αναδιοργάνωση των εταιρειών λιανικής Εμπορίας στην Ελλάδα ΕΚΟ και ΕΚ (ΒΡ), τη μείωση κόστους σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΠΕ, Γιάννη Κωστόπουλο, το 2014, η αποδοτικότερη λειτουργία των διυλιστηρίων, τα οφέλη από τη μείωση κόστους και τα προγράμματα αύξησης ανταγωνιστικότητας, θα έχουν θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές.

Οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου ανήλθαν σε 2,8 εκ. τόνους με τις εξαγωγές, να διαμορφώνονται στο 50%. Αντίθετα, η σημαντική επιδείνωση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος διύλισης, με χαμηλότερα περιθώρια και πιο αδύναμο δολάριο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, είχαν αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα άνω των  20 εκ. Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία οδήγησε σε Κέρδη EBITDA 25 εκ. ευρώ (Α’ Τρίμ. 2013: -12 εκ.), παρά την αρνητική επίπτωση λόγω αποτίμησης αποθεμάτων, ενώ, τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα παρουσίασαν, επίσης, βελτίωση, καθώς, διαμορφώθηκαν στα -38 εκ. (Α’ Τρίμ. 2013: -78 εκ.). Ο τζίρος στο Α΄ Τρίμηνο, φέτος,  ήταν 2,08 δις, περίπου, μειωμένος κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, και, στα συγκρίσιμα, οι ζημιές χαμηλότερες από το Α΄Τρίμηνο του 2013 (-19 εκ. έναντι -21 εκ.).

Σε ότι αφορά, ειδικότερα, το διυλιστήριο της Ελευσίνα, ο κ.Κωστόπουλος χαρακτήρισε θετική τη συνεισφορά του, που, παρά το προσωρινό σταμάτημα (shut-down) βελτίωσε τα περιθώριά του. Όπως είπε, η ολοκλήρωση των εργασιών και ασφαλής επανεκκίνηση του διυλιστηρίου πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο με ενισχυμένες λειτουργικές επιδόσεις.

Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες για οργανωτικές αλλαγές, βελτίωση λειτουργιών και αναδιάρθρωση της Εγχώριας Εμπορίας, συνεισέφεραν περαιτέρω στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. «Με την πρόσφατη έκδοση του δολαριακού ευρω-ομολόγου,-πρόσθεσε-, συνεχίσαμε τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης και μείωσης του συναλλαγματικού κινδύνου από διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου με χαμηλό κόστος, σύμφωνα με τη στρατηγική μας.

Η έκδοση αυτή, με επιτόκιο 4,625%, αποτελεί και το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης το οποίο, λόγω της κρίσης, είχε ανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας την ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές. Με την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Δυτικό Πατραϊκό κόλπο, ο Όμιλος επαναδραστηριοποιείται στον κλάδο στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του καθώς και συνεργασίες με μεγάλες και έμπειρες εταιρείες του εξωτερικού».

Στο μεταξύ, σημαντική συνεισφορά προήλθε από τα έργα μετασχηματισμού και μείωσης δαπανών, με επιπλέον κέρδος 18 εκ. ευρώ, για το Α’ Τρίμηνο 2014 και 290 εκ. σωρευτικά από το 2008. Σαν αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 13% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2013. Μια σειρά ενεργειών και έργων που ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2013, ή είναι υπό εκτέλεση, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την κερδοφορία του Ομίλου τα επόμενα 2 χρόνια.

Οι επενδύσεις του Ομίλου αφορούν, κυρίως, εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων και ανήλθαν στο Α’ Τρίμηνο σε 25 εκ., καθώς το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου επηρεάστηκε από τη μειωμένη λειτουργία των διυλιστηρίων κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου, οδηγώντας τον Καθαρό Δανεισμό του Ομίλου στα 2,3 δις.

Ενδιαφέρον έχουν, την ίδια ώρα, οι καταγραφές των ΕΛΠΕ για τη διεθνή και εγχώρια αγορά. Οι συνθήκες για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης παρέμειναν αντίξοες και στο Α’ Τρίμηνο 2014, με τις εξαγωγές Ρωσικού αργού να διατηρούνται σε μειωμένα επίπεδα ενώ συνεχίζεται η αβεβαιότητα διαθεσιμότητας αργών από άλλους παραδοσιακούς παραγωγούς της περιοχής (Ιράκ, Λιβύη). Αντίθετα, τα διυλιστήρια των ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενα τα ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, διατήρησαν τις εξαγωγές diesel προς την Ευρώπη σε υψηλά επίπεδα.

Ως αποτέλεσμα, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου παρέμειναν αδύναμα, με τα περιθώρια FCC να διαμορφώνονται στα $1,7/bbl (Α’ Τρίμ. 2013: $4,1/bbl), κοντά στα χαμηλότερα 10ετίας, ενώ τα περιθώρια hydrocracking κυμάνθηκαν στα $4,1/bbl (Α’ Τρίμ. 2013: $4,7/bbl).

Το Α’ Τρίμηνο 2014 η ζήτηση για καύσιμα κίνησης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την τάση σταθεροποίησης που διαμορφώθηκε το Β’ Εξάμηνο του 2013. Δεδομένης της σταδιακής αύξησης των πωλήσεων πετρελαιοκίνητων ΙΧ σε σχέση με βενζινοκίνητα, μετά την άρση της απαγόρευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. εδώ και δύο χρόνια, παρατηρείται αντίστοιχα σταδιακή υποκατάσταση στη ζήτηση βενζίνης από ντίζελ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος εισήγαγε στην αγορά νέα προϊόντα (BP Ultimate Diesel, Diesel Ekonomy) με βελτιωμένη σχέση τιμής προς απόδοση, ισχυροποιώντας τη θέση του στη νέα αυτή αγορά. Οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του υψηλού ΕΦΚ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κατά 15%, οδηγώντας τη συνολική ζήτηση για καύσιμα στην εσωτερική αγορά 4% χαμηλότερα από πέρυσι.