ΔΕΗ: Στα €81,3 εκατ. τα μετά φόρων κέρδη το α΄ 3μηνο

MarketNews

ΔΕΗ: Στα €81,3 εκατ.  τα μετά φόρων κέρδη το α΄ 3μηνο , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αύξηση κερδών και οριακές μεταβολές στον κύκλο εργασιών εμφάνισε το α τρίμηνο του 2014 η ΔΕΗ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα μετά από φόρους κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 81,3 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013. Τα προσαρμοσμένα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά αμετάβλητος παρέμεινε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του έτους ανερχόμενος σε 1.488,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.486,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 11,4 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 19,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 1.451,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 έναντι 1.440,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013 (αύξηση 11,5 εκατ.ευρώ ή 0,8%).

Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ., από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων € 3,9 εκατ.), ως κρατική ενίσχυση, μη συμβατή με την Κοινή Αγορά, σύμφωνα με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011. Η Απόφαση αυτή αφορά στο μειωμένο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008. Η ανάκτηση έλαβε χώρα μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν υπέρ της ΔΕΗ και σε εκτέλεση σχετικού συμφωνητικού που υπεγράφη στη συνέχεια μεταξύ της ΔΕΗ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

“Το πρώτο τρίμηνο του 2014, η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε, με τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) να αυξάνονται κατά 21,8% σε € 309,4 εκατ. λόγω των χαμηλότερων δαπανών αγορών ενέργειας, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην σταδιακή κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Θετική επίπτωση στην κερδοφορία είχαν επίσης η έκπτωση στις τιμές φυσικού αερίου, με εφαρμογή από 1.7.2013, και η ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2014, ολοκληρώσαμε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, υπογράψαμε δανειακή σύμβαση ύψους € 2,2 δισ, πενταετούς διάρκειας με τις ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, επιμηκύνοντας έτσι την περίοδο αποπληρωμής μέχρι το 2019.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε με επιτυχία στην έκδοση Ομολογιών ύψους € 700 εκατ. στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με συνδυασμό Ομολογιών, ύψους € 200 εκατ., τριετούς διάρκειας, και € 500 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,50%, αντίστοιχα. Η υψηλή ζήτηση για την έκδοση, η οποία έφθασε τα € 3 δισ., ήτοι έξι φορές μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί ύψους € 500 εκατ. και το ανταγωνιστικό επιτόκιο, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον € 200 εκατ. Ποσό ύψους € 452 εκατ. από τα καθαρά έσοδα της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για την μερική αποπληρωμή του πενταετούς κοινοπρακτικού δανείου, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης.

Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα ενισχύουν την αξιοπιστία της και τις προοπτικές της, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αναβάθμιση από την Standard & Poors της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ κατά 3 βαθμίδες από CCC σε Β.

Συνεχίζουμε να έχουμε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση επενδύσεων παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μονάδων, την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ καθώς και την επέκταση σε ξένες αγορές και άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσω συνεργασιών.”

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενος σε € 1.488,9 εκατ. έναντι € 1.486,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 11,4 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 19,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 1.451,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 έναντι €1.440,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013 (αύξηση € 11,5 εκατ. ή 0,8%).

Αναλυτικότερα:

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 8,5% (1.289 GWh) το α΄ τρίμηνο του 2014, στις 13.880 GWh έναντι 15.169 GWh το α΄ τρίμηνο του 2013. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,7% (376 GWh). Σημειώνεται ότι οι συνολικές εξαγωγές (ΔΕΗ και Τρίτων) ανήλθαν σε μόλις 98 GWh το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι 1.091 GWh την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ως αποτέλεσμα της διακοπής των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ιταλία λόγω συντήρησης του καλωδίου διασύνδεσης.

Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 367 GWh (2,9%), σε 12.130 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, η οποία φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 69,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν 64,4%. Η παραγωγή των μονάδων με καύσιμο λιγνίτη αυξήθηκε κατά 10,3% , ενώ σημαντικά αυξήθηκε και η παραγωγή από φυσικό αέριο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013 που η αντίστοιχη παραγωγή ήταν πολύ χαμηλή, λόγω και των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών. Η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε κατά 66,3% μεταξύ των δύο περιόδων, καθώς στο α΄ τρίμηνο του 2013 οι υδρολογικές συνθήκες όπως προαναφέρθηκε ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Τέλος, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013, ενώ το αντίστοιχο μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ανήλθε σε 16,3% από 14,4%.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 53,3 εκατ. (4.3%), από € 1.232,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, σε € 1.179,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014.