Κύπρος: Φιλόδοξοι οι δημοσιονομικοί στόχοι

StockWatch

Κύπρος: Φιλόδοξοι οι δημοσιονομικοί στόχοι , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Πιο φιλόδοξοι είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2015 σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Για το 2014, το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα, δηλαδή το έλλειμμα χωρίς την εξυπηρέτηση του χρέους, θα πρέπει να περιοριστεί φέτος στα €275 εκ. ή στο 1,7% του ΑΕΠ.

Στο μνημόνιο Φεβρουαρίου, ο δημοσιονομικός στόχος για το 2014 ήταν €277 εκ. ή 1,8% του ΑΕΠ.

Για το 2015, το πρωτογενές έλλειμμα πρέπει να μειωθεί στα €258 εκ. ή 1,6% του ΑΕΠ.

Στο μνημόνιο Φεβρουαρίου, ο στόχος ήταν να μειωθεί το έλλειμμα στα €340 εκ. ή 2,1% του ΑΕΠ.

Για το 2016 ο στόχος παραμένει ο ίδιος για πλεόνασμα €201 εκ. ή 1,2% του ΑΕΠ.

Όπως αναφέρεται, ο στόχος είναι να συνεχιστεί η διαδικασία της δημοσιονομικής εξυγίανσης προκειμένου να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3% το 2017, 4% το 2015 και να διατηρηθεί τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα μετέπειτα.

Παράλληλα, στόχος είναι να επιτευχθούν οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο με υψηλής ποιότητας μόνιμα μέτρα και πρόσθετα μέτρα κατά τα τελευταία έτη για μείωση του ρυθμού αύξησης του μισθολογίου, των κοινωνικών παροχών και έκτακτων δαπανών με παράλληλη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της εξυγίανσης στις ευάλωτες ομάδες.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα εξυγίανσης για το 2014, να διορθωθεί το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα το 2016 και να διατηρηθεί η δημοσιονομική εξυγίανση μεσοπρόθεσμα.

Αναφέρεται ότι οι κυπριακές αρχές υιοθέτησαν μια σειρά φορολογικών μέτρων για τα έτη 2012-2014 και έχουν προχωρήσει σε σχέση με τις φορολογικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχές δεσμεύονται για την πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων και την παρακολούθηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στα μέτρα που λαμβάνονται.

«Οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόμενη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων θα πρέπει να αξιολογείται και να αντιμετωπίζεται αναλόγως στις τριμηνιαίες αναθεωρήσεις του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης των εσόδων ή αύξηση των αναγκών για κοινωνικές δαπάνες, η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει πρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση των στόχων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης έκτακτων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς μακροοικονομικές επιπτώσεις», τονίζεται.

Την ίδια ώρα, οποιαδήποτε έσοδα σε μετρητά που υπερβαίνουν τις προβλέψεις του προγράμματος, θα αποθηκευτούν ή θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους. « Στο βαθμό που η απόδοση θεωρείται μόνιμη, αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα τα τελευταία έτη», σημειώνεται.

Αναφέρεται ότι μέτρα, όπως φορολογικές αμνηστίες, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη φορολογική συμμόρφωση και την προώθηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, δεν θα πρέπει να αναληφθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος. Η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2014 τροποποιήσει, το νομοσχέδιο για τε τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτσι ώστε να μη περιλαμβάνεται πρόνοια για φορολογική αμνηστία για την πληρωμή των ετήσιων οδικών τελών.